sv  dk  en  

no en sv dk
Miljø- og energiovervåking

Miljø- og energiovervåking

Miljø- og energispørsmål har fått en sentral rolle på agendaen, både i politikk og næringsliv. I industrien handler det om f.eks. utslippskvoter og rapportering av kjemikalieforbruk.

Prevas´ løsninger og produkter for miljøovervåking bidrar til effektiv ekstern og intern rapportering takket være fullt pålitelige data og fullstendig sporbarhet. Dette reduserer bruk av interne ressurser, forbedrer selskapets markedsposisjon og letter kontakten med myndighetene.

Produkter innen miljø- og energiovervåking

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Sales Manager

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging