sv  dk  en  

no en sv dk
PCB-design, høy hastighet

PCB-design, høy hastighet

I dag skal det elektroniske utstyret takle høye hastigheter, noe som gjør at den fysiske uformingen (kretskort, pakke, tilkoblinger, osv.) bidrar til kretsenes funksjon i akkurat like stor grad som de elektroniske konstruksjonskomponentene i koblingsskjemaet. Stadig høyere signalavledninger i dagens kretskort forårsaker uønskede effekter ved høy hastighet, også på kretskort som arbeider med lav frekvens. I og med at drivkretser veksler stadig raskere er det fare for signalforverring – som selvsvingning, avbrudd, overhøring og oppdateringsproblemer.

Dette er, på samme måte som emisjon og ufølsomhet, noen av faktorene som må betraktes under konstruksjonsarbeidet for å redusere problemer med for eksempel signalintegritet (SI) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

De elektroniske egenskapene påvirkes direkte av egenskaper på kretskortnivå eller systemnivå, som PCB-materialer, størrelse og plassering, plassering av komponenter, fra- og omkobling, rutingtopologi, signalledningsterminering, konfigurasjon av hoved- og datterkort, tilkoblinger, jording, osv.

Prevas har erfaring med PCB-design, har gjennomført mange høyhastighetsoppdrag og har inngående kunnskaper om krav og forutsetninger angående konstruksjon. For å gi en god, driftssikker og rask kretskortkonstruksjon er det ofte nødvendig å bruke et avansert simuleringsverktøy, for eksempel Hyperlynx. Prevas kan hjelpe og veilede kundene gjennom konstruksjonsprosessen og utføre de nødvendige simuleringene.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Sales Manager

Tel

+47 41 53 73 13

Maria Månsson

Maria Månsson

Director, innovation and research

Tel

+46 8 644 36 07

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging