sv  dk  en  

no en sv dk

Årsplan

For regnskapsåret 2016 er følgende økonomiske rapporter planlagt:

  • Kvartalsrapport januar - mars, 26. april 2016
  • Halvårsrapport januar - juni, 19. juli 2016
  • Interimsrapport januar - september, 27. oktober 2016
  • Årsregnskap 2016, 9. februar 2017

Interimsrapporter og Årsregnskap vil bli publisert kl. 08.30 på den aktuelle dato.

Generalforsamling

  • 14. april 2016 kl 17.30 i Sverige/Västerås.

For regnskapsåret 2017 er følgende økonomiske rapporter planlagt:

  • Kvartalsrapport januar - mars, 25. april 2017
  • Halvårsrapport januar - juni, 18. juli 2017
  • Interimsrapport januar - september, 25. oktober 2017
  • Årsregnskap 2017, 8. februar 2018

Interimsrapporter og Årsregnskap vil bli publisert kl. 08.30 på den aktuelle dato.

Generalforsamling

  • 9. maj 2017 kl 17.30 i Sverige/Västerås.

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging