sv  dk  en  

no en sv dk
Måle- og sensorteknologi

Måle- og sensorteknologi

Når det virkelig er viktig med høypresisjonsmåling og sensorteknologi.

I mange teknologisk avanserte industrielle applikasjoner trengs det svært raske og nøyaktig målinger. For at det skal være mulig å utføre disse målingene må det ofte utvikles nye varianter av høypresisjonssensorer. Med effektive verktøy og metoder for måling kan man utvikle nye, innovative applikasjoner og sette disse inn i lønnsomme produkter.

Prevas har vært involvert i applikasjoner som omfatter en rekke ulike typer teknologier for måling, for eksempel infrarød, væske-/gasstrøm, optisk, radar, seismisk, sonar, temperatur, vibrasjon og røntgen. Disse sensorene og systemene brukes på en rekke ulike områder i industrien.

Eksempler på kunder innen måle- og sensorteknologi

ABB, Aimpoint, Atlas Copco, Autoliv, Axis Communications, Emotra, Flir, Honeywell Life Safety, Kaller, Lindcom, Mercon, SAAB (defense), Silixa

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Sales Manager

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging