sv  dk  en  

no en sv dk
TESS, system for beregning og overvåkning av temperatur

TESS, system for beregning og overvåkning av temperatur

Vedlikeholdskostnaden reduseres betydelig siden hvert termoelement kan brukes i løpet av hele dens levetid.

Temperaturmåling er fundamentalt for ovnsdrift.  

TESS er et system for overvåkning og kontroll av temperaturer. Systemet oppdager i sanntid feil på termoelementene og har virtuelle sensorer som kan erstatte defekte termoelementer i påvente av at disse byttes ut. Systemet brukes også til å kalibrere nye termoelementer.  

Når TESS brukes, byttes termoelementene bare ut når deres ytelse har gått ned. En beregnet temperatur fra TESS kan brukes til det passer å bytte ut det defekte termoelementet. Vedlikeholdskostnaden reduseres betydelig siden hvert termoelement kan brukes i løpet av hele dens levetid, uten at det utgjør noen risiko for ovnsdriften.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Sales Manager

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008

Produktinnlogging