Fråga:

Hva gjør du helst?

Svar A:

Bygger ting.

Svar B:

Finner opp ting.

Svar C:

Skaffer ting.

Svar D:

Får ting til å skje.