Fråga:

Hva ville du tatt med deg til en øde øy?

Svar A:

Lego

Svar B:

En telefon

Svar C:

Førstehjelpsskrin

Svar D:

En kalender