sv  dk  en  

no en sv dk
Budsjett- og ROI-håndtering

Budsjett- og ROI-håndtering

I dagens svært konkurransepregede og kostnadsbegrensende driftsmiljøer er det viktigere enn noensinne å effektivt kunne planlegge og overvåke installasjonen og ytelsen til driftsmidlene.

Kapitalavkastning – avkastningsgrad – 3-5 års tidsramme

I investeringsevalueringen er det en rekke kostnadsforutsetninger om å holde driftsmiddelet i drift. Disse kostnadene bør tas med i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet og følges opp. Eventuelle kritiske avvik bør analyseres, og tiltak bør tas. Informasjonen om investeringsytelsen er også viktig som input for fremtidige investeringer slik man kan forbedre investeringsprosessen.

Dataene som trengs til å overvåke og analysere driftsmiddelytelsen, defineres og legges til dataene som rapporteres tilbake i den daglige drifts- og vedlikeholdsprosessen. Enkelte data, som energiforbruk, må logges online via automasjons- eller MES-systemet. Andre data kan legges inn manuelt via inspeksjonsarbeidsordrer. Når man setter opp datainnsamlingen, er det avgjørende at informasjonen tilordnes utstyrsstrukturen på en konsekvent måte. Koblingen til driftsmiddelstrukturen og innsamlingen av alle driftsmiddelrelaterte data og kostnader/tap/problemer, gjør EAM IT-løsningen til det naturlige systemet å samle inn driftsmiddelrelaterte data på. Produksjons- og kvalitetsrelatert analyse slik som OEE må integreres i driftsmiddeldatabasen for at det skal bli mulig å separere driftsmiddelrelatert analyse fra produkt, produksjonsprosess og driftsprosesser som logistikk og ordrerelaterte årsaker til produksjonsstans.

Vedlikeholdsbudsjettprosess – ett års tidsramme

Vedlikeholdsbudsjettprosessen starter med et innledende sett med forebyggende vedlikeholdsplaner som er lagt inn i EAM-systemet. Disse bygger vanligvis på leverandørenes anbefalinger eller bedriftens egen erfaring. De innledende planene er ofte knyttet til utstyrsgarantiene og må derfor brukes.  Det tilføyes et estimat over korrigerende arbeid og kostnader til de planlagte FV-planene. Dette er basert på fjorårets resultat eller erfaring. I en Prevas Infor EAM-løsning kan den samlede arbeidsmengden for året vises per disiplin, og man kan optimalisere planer for en jevn arbeidsmengde ved hjelp av “dra-og-slipp”-funksjonalitet. Det kan tas beslutninger om outsourcing av prosjekter eller oppgaver, og vedlikehold og ombygginger i andre prosjekter kan planlegges. I denne prosessen vil det også være åpenbart om vedlikeholdet kan planlegges eller om det er en mangel på ressurser som ikke kan løses med planlegging.

I forbindelse med den årlige budsjettprosessen oppdateres informasjonen og hver FV-plan analyseres, der man starter med planer for kritiske “A-driftsmidler” og driftsmidler som har forårsaket de fleste utrykningene og kostnadene i løpet av året. Hvis det er utført en rekke sjekker eller forebyggende arbeid uten at man har funnet noe problem, justeres planen tilsvarende. Prevas Infor EAM-løsningen har alt verktøyet som trengs til å utføre denne prosessen på en effektiv og automatisert måte. Infor EAM-løsningen kan også settes opp til automatisk å justere FV-planen i henhold til rapporter fra en rekke tidligere inspeksjoner.

Det reviderte budsjettet bør, minst én gang i året, sjekkes opp mot de innledende investeringsdataene for å se om driftsmiddelinvesteringsplanen følges eller om man kan forsvare tiltak som ombygginger eller utskifting av systemer eller komponenter.  Dataene er også nyttige i fremtidige forhandlinger med bedriftens leverandører.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging