sv  dk  en  

no en sv dk
Finansielle tjenester

Finansielle tjenester

Finansiering kan potensielt tilbys for prosjekter som ellers ikke ville kunne utføres på grunn av manglende likviditet. Prevas tilbyr finansieringsordninger for maskinvare, programvare og tjenester.

Fellesnevneren er at kunden mottar en leveranse fra Prevas av maskinvare og/eller programvare, som så kan inngå i en leasingkontrakt. Normal løpetid er 2-5 år, med leveranser i en avtalt prosjektperiode. Dette gjør at betalinger og kostnader kan spres ut over tid for å passe bedre sammen med fremtidige betalinger og inntekter og den langsiktige verdien som prosjektet tilfører selskapet.

Dermed går Prevas ett skritt lenger for å virkeliggjøre og implementere kundenes utviklingsplaner.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging