sv  dk  en  

no en sv dk
Håndtering av driftsmiddelinformasjon

Håndtering av driftsmiddelinformasjon

Fra planlegging av driftsmiddelinvesteringen, gjennom produksjonsfasen og omsider gjennom nedleggelsesfasen – mye informasjon og mange dokumenter er knyttet til, samt lagret i, EAM-systemets database. Noe data og informasjon er knyttet til driftsmiddelstrukturen og noe er knyttet til arbeidsordrene i AO-historikken (arbeidsordre), eller begge deler. Også reservedelene og artiklene som er knyttet til driftsmiddelet gjennom historikken til driftsmiddelet, utgjør en enorm mengde informasjon. Tegninger, sertifikater, HMS-dokumentasjon, bilder, inspeksjons- og kalibreringsrapporter og så videre – alt må være tilgjengelig og lagret i en database som metadata eller lastet opp som filer.

Håndtering av alle driftsmiddelrelaterte dokumenter og opplysninger er en sentral del av en EAM-løsning.

Dokumenthåndtering

Prevas tilbyr Infor EAM-systemet som kan håndtere dokumenter knyttet til en hvilken som helst enhet i systemet. URL-adresser kan peke ut kilden til dokumentet hvis det er tilgjengelig på nettet. Dokumentkoblinger til eksterne dokumenthåndteringssystemer eller til det interne Infor EAM-dokumentsystemet. Den innebygde Cognos-rapporteringsmodulen brukes til å utforme og opprette dokumenter.

Dokumenthåndteringssystemet Doc+

Infor EAM leveres med et komplett dokumenthåndteringssystem. Systemet har full støtte for versjonshåndtering og dokumentarbeidsflyt fra opprettelse av et nytt dokument – utestenging av forrige versjon – til sending av den nye versjonen til godkjenning, og når det er godkjent, erstatter den nye versjonen den gamle. Den nye publiseres i hele systemet for de med tilgang. Alle dokumenter i Doc+-systemet er indeksert, og alt dokumentinnholdet er tilgjengelig via en Google-lignende søkemotor. Denne funksjonen utfører systemsøk i alle kommentarer og dokumenter i hele databasen. Treffene vises som ikonkoblinger som tar deg direkte til dokumentet eller arbeidsordren som inneholdt flest treff på søkemotorstrengen.

CAD-integrering

Prevas tilbyr et EAM-system med full toveis CAD-integrering. Hvis du peker på et driftsmiddel på et hvilket som helst nivå i driftsmiddeltreet, kommer du til BPM-treet med den tilsvarende monteringstegningen. I den riktige monteringstegningen finner du artikkelnavnet uthevet i CAD-visningsvinduet. På samme måte kan du merke en artikkel i CAD-tegningen, og driftsmiddelet vil bli uthevet i driftsmiddelstrukturen.

Løsningen er webbasert og gir brukeren en CAD-visning. Det er også mulig å opprette en feilrapport eller arbeidsordre direkte i CAD-vinduet. Andre funksjoner er fargekoding basert på driftsmiddelets status eller tilstand. Denne funksjonen kan brukes til å peke ut utestengte områder eller driftsmidler med forsinket forebyggende vedlikeholdsarbeid i en produksjonslinjevisning eller en fabrikkgulvtegning.

Dokumenthåndtering integrert med EAM-funksjonalitet

I mange industrier er det behov for å håndtere og fornye sertifikater. Sertifikatet er vanligvis et dokument som må signeres manuelt eller ved hjelp av systemets elektroniske signatur. Ved å sette opp sertifikatfornyelser som arbeidsordrer vil systemet varsle den ansvarlige lederen om at et sertifikat vil utløpe innen et bestemt antall uker. Arbeidsordreflyten produserer et nytt dokument, og til slutt godkjennes og lastes det opp en ny versjon. De webbaserte løsningene fra Prevas åpner for samarbeid mellom partene som er involvert i denne prosessen.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging