sv  dk  en  

no en sv dk
Håndtering av driftsmiddelytelse

Håndtering av driftsmiddelytelse

Målet og håndteringen av driftsmiddelytelsen har mange dimensjoner i ulike tidsrammer. Én er å følge opp driftsmiddelinvesteringen for å identifisere nødvendige tiltak på produksjonslinjen/anleggsnivå. En annen er å kartlegge driftsmidlene, komponentene og leverandørene som gjør det mindre bra og ta tiltak. En annen igjen er å overvåke energiforbruket og sørge for alarmer og inspeksjoner før det oppstår tap og havarier. Å identifisere økt energiforbruk er en effektiv form for prediktivt vedlikehold fordi energiforbruket er et tidlig varsel om driftsmiddelproblemer eller vedlikeholdsbehov. En grunnleggende, men viktig prosess er å følge opp i budsjetter og analysere avvik.

Prevas har utviklet beste praksiser, løsninger og rapporter som kan tilpasses de ulike behovene og systemmiljøene.  For oss handler det ikke bare om å lage en rapport eller en alarm som noen kan reagere på – vi lager alarmen og informasjonen og genererer en arbeidsordre som tilordnes den ansvarlige, og deretter sørger vi for at hendelsen rapporteres tilbake og legges til i driftsmiddelhistorikken. Å finne ut hva som virkelig er viktig og sikre at vi reagerer på informasjonen – det er det som gjør forskjellen. Denne løsningen er kjent som alarmhåndtering.

Alarmhåndtering

Prevas Infor EAM-løsningen har en konfigurerbar alarmhåndteringsmodul som genererer arbeidsordrer som må følges opp på en forhåndsdefinert driftsmiddelalarm. Alarmen kan være definert som en logisk tilstand beregnet ut fra en rekke betingelser i hele systemet. Arbeidsflyten i Infor EAM-arbeidsordren kan konfigureres til å støtte en hvilken som helst ønsket arbeidsordreflyt. 

Integrering i datainnsamlings- og SCADA-systemer

Infor EAM-systemet kan integreres i et hvilket som helst datainnsamlingssystem. Alarmer genereres i datainnsamlingssystemet eller i  EAM-systemet basert på oppsamlede data.  Alarmer med driftsmiddeldata og informasjon om driftsmiddelets tilstand initierer arbeidsordren slik at man kan håndtere prosessen videre. I SCADA- eller DCS-løsninger får du vanligvis tilgang til EAM-systemet ved å høyreklikke på driftsmiddelet. 

Rapporter

Infor EAM har en innebygd Cognos-rapportgenerator som brukes til å generere og distribuere tradisjonelle rapporter via brukergrensesnittet eller e-post. En rekke typiske standardrapporter er tilgjengelige for ulike bruksområder. Prevas samarbeider tett med kundene for å definere forretningsprosessene og rapportene som trengs for å kunne håndtere prosessene og evaluere driftsmiddelytelsen.

Prevas tilbyr også en EAM Click Tech-server der det kan utarbeides standardrapporter så vel som OLAP-analyser (On-line Analytical Processes).

Du finner mer informasjon om håndtering av driftsmiddelytelse i produksjon her.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging