sv  dk  en  

no en sv dk
Håndtering av energiforbruk Prevas

Håndtering av energiforbruk

Potensialet i å overvåke driftsmidlenes energiforbruk og til å ta umiddelbare tiltak når det oppstår et avvik fra det normale forbruksnivået, er svært stort og fremdeles ikke utnyttet av de fleste bedrifter. Forbruket har tradisjonelt blitt målt i et anlegg på seksjonsnivå og registreres ofte ikke før strømregningen kommer. Den grunnleggende tilnærmingen til håndtering driftsmidlenes energiforbruk er å måle driftsmiddelets forbruk på et lavere nivå i driftsmiddelstrukturen og analysere dette mot et normalisert forbruk i en bestemt produksjon, eller mot en utetemperatur hvis det dreier seg om anleggsadministrasjon. 

Energiforbruket er i seg selv også en indikasjon på driftsmiddelets tilstand. Det kan være en motor som må overhales, en transportør som trenger nye lagre eller smøring. Økt energiforbruk er den første indikasjonen på at noe er galt, og det må iverksettes tiltak. Med Prevas energihåndtering får du lavere energiforbruk og tidlige alarmer som reduserer nedetiden og faren for havarier.

Når EAM-systemet identifiserer et avvik, utløses det en alarm, og det sendes en arbeidsordre til den ansvarlige teknikeren. Inspeksjonen rapporteres tilbake og det opprettes en oppfølgingsarbeidsordre hvis det kreves vedlikehold, utskifting av deler eller videre tiltak.

Karbonfotavtrykk

Energihåndteringsmodulen i Infor EAM støtter også håndteringen av CO2-distribusjon regnet ut fra informasjonen på strømregningen om hvilken type energi som er kjøpt og deretter en analyse av CO2-distribusjonen i driftsmiddelstrukturen. CO2-utslippet i en produksjonslinje kan regnes ut og videreføres til produksjonsordrene. Bedriftens målsettinger kan overvåkes og følges opp.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging