language arrow_drop_down
DK SE EN

MES (Manufacturing Execution Systems) og produksjonsstøtte

Produksjonsløsninger som hjelper bedrifter med å forbedre produktiviteten, produktkva33liteten, kundeservicen og håndtere kravene fra myndighetene.

Nøkkelen til en effektiv produksjon og verdiforedling er å skape forbedringer på alle nivåer i virksomheten og integrere informasjonshåndteringen hele veien fra fabrikkgulvet til høyeste ledelsesnivå.

Prevas har lang erfaring med å tilby produksjonsløsninger som hjelper selskaper med å forbedre sin produktivitet, produktkvalitet, kundeservice og med å overholde myndighetenes krav. MES-løsningene fra Prevas gjør at våre produserende kunder kan tette gapet mellom ERP og automasjon. De lar deg etablere felles standarder og beste praksis som resulterer i reduserte kostnader, ledetider, WIP (arbeid som pågår) og lagerbeholdninger.

Produksjonsstøtte og MES-markedet vokser raskt, i takt med at industrien konkurrerer på et globalt marked der bestrebelsen etter å oppnå kapasitet, produktivitet, kvalitet og lønnsomhet blir stadig viktigere. Prevas leverer nøkkelferdige MES-løsninger basert på flere teknologiplattformer.

Samarbeten teknologiplattformer

Wonderware endorsed

Performance & OEE

Det å kunne samle inn produksjonsdata i sanntid for å kunne reagere raskt ved ineffektivitet og avvik, er et stadig viktigere konkurransefortrinn for våre kunder. OEE, Overall Equipment Effectiveness, er den mest brukte KPI-en innen ytelsesmåling. OEE kan brukes på en enkelt maskin, en produksjonscelle, en produksjonslinje eller et helt anlegg.

Prevas tilbyr en rekke ulike tjenester innen Performance & OEE, blant annet å hjelpe med OEE-spesifikasjoner (hva som skal måles, hvordan man måler), innkjøp og implementering av egnede systemløsninger og hjelpe kunder med å bruke OEE som et verktøy for kontinuerlige forbedringer.

Sporbarhet

Krav fra myndigheter, så vel som fra kunder, krever god sporbarhet i produksjonen. I tillegg har sporbarhet også noen økonomiske aspekter. Reduserte kostnader for vrakede varer, uriktige leveranser og kanselleringer er noen eksempler på fordelene med en godt implementert sporbarhetsløsning. Prevas tilbyr en rekke løsninger for sporbarhet i mange industrier, for eksempel matindustrien, legemiddelindustrien og kjernekraftindustrien.

Ordrehåndtering

Ordrehåndtering er viktig når det gjelder papirløs produksjon og dataintegritet. Ved å introdusere et databasert ordrehåndteringssystem på produksjonsgulvet kan du for eksempel sikre at

 • de riktige parameterne sendes til produksjonsutstyret
 • de siste produksjonsendringene overføres til produksjonslinjen på en kontrollert og sikker måte
 • eventuelle oppdateringer i spesifikasjoner eller andre dokumenter straks blir tilgjengelige for produksjonsoperatørene.

Håndtering av operasjoner og settpunkter

MES Operations-modulen gjør produksjonsplanen om til driftskommandoer. MES Operations inkluderer:

 • Nedlasting og utførelse av produksjonsplaner.
 • Lokal forsendelser av produksjonsarbeidsordrer til linjer og maskiner i henhold til tilgjengelig kapasitet.
 • Nedlasting av utstyrssettpunkter og koordinering av rekkefølgen av driftsaktiviteter.
 • Sporing og analyse av WIP (arbeid som pågår) og lagerbeholdning.
 • Masterdatahåndtering for produksjonsoperasjoner, slik som resepter, materiellfortegnelser og kvalitetsspesifikasjoner.

Kvalitetsstyring

Behovet for å måle og registrere produktkvaliteten har mange interessenter og kan være en viktig faktor i evnen til å produsere og selge produkter. Enten det er overholdelse av forskrifter, sikkerhet, grønne initiativer eller ønsket om økte marginer som pålegger disse kravene, er kvalitetskontroll en grunnleggende del av MES, som er avgjørende for effektivitet i produksjonen.

MES-løsningene til Prevas støtter kvalitetskontroll både i, ved og utenfor produksjonslinjen ved å iverksette prøveplaner som enten er definert internt eller integrert med masterdata i andre systemer. Prevas MES integreres med instrumenter og verktøy både i og ved produksjonslinjen og gir arbeidsflytaktiverte skjemaer for manuell dataregistrering. Avhengig av kravene og systemarkitekturen kan Prevas enten tilby LIMS-løsninger eller integrere med eksterne LIMS-løsninger for prøvesending og henting av offline laboratorieresultater for den elektroniske produktdokumentasjonen.

Prevas mener at kvalitetsstyring og produksjon BPM er en utmerket kombinasjon. Ved å digitalisere, iverksette og registrere aktivitetene som er forbundet med både kvalitetskontroll og kvalitetssikring, kan Prevas MES støtte fullstendig papirløse produktdokumenter med håndheving og et fullstendig revisjonsspor av aktiviteter forbundet med prøvetaking og produktlansering.

Forsyningskjedeintegrering

Forsyningskjedeintegrering gir rask og pålitelig informasjonsutveksling mellom MES- eller SCADA-systemer til og fra virksomhetens forretningssystemer.

Prevas tilbyr løsninger for integrering mellom anlegg og virksomhet eller mellom MES og virksomhet. Typiske integreringsscenarioer kan være å koble forretningssystemer slik som ERP eller forsyningskjedehåndtering med MES, Batch- eller SCADA-programvare og andre fabrikkgulvapplikasjoner.

Utformingen av en forsyningskjedeintegrering sikrer kontinuerlige anleggsdrift – så hvis ERP er midlertidig utilgjengelig, vil den “vedvarende” meldingshistorikken være intakt.

MBP, Manufacturing Business Processes

På grunn av det produktsentriske perspektivet knyttes ikke MES bare til informasjon og prosesser på maskinnivå, men også til bedriftens masterdata, forretningsprosesser og organisatoriske faktorer. For å kunne forstå dette, kan du tenke på hvordan svarene på følgende spørsmål vil kunne påvirke produksjonsprosessene i en periode på 3-5 år:

 • Hva om du introduserer nye produkter eller endringer av eksisterende produkter?
 • Hva om du får nye kunder eller nye salgskanaler?
 • Hva om det kommer nye eller endrede lovbestemte krav for produktene?
 • Hva om virksomhetens strategi endres?
 • Hva om dere går gjennom en omorganisering?
 • Hva om det skjer endringer i arbeidsstyrken?

Prevas mener at svarene på disse spørsmålene krever en stor grad av fleksibilitet i produksjonen til de fleste bedriftene og at håndteringen av MBP (Manufacturing Business Processes) kan legge grunnlaget for å oppfylle dette kravet.

Kontinuerlig forbedring er et av MES-fundamentene som Prevas har lang erfaring med, og det vil fortsatt være et viktig aspekt av MES, så vel som den viktige ekspertisen som Prevas kultiverer. I forbindelse med kontinuerlige forbedringsprogrammer blir det stadig tydeligere at, etter hvert som produsentene utnytter utstyret bedre, MBP-prosessene også må optimaliseres for å kunne oppnå høyere effektivitet.

Prevas følger en modelldrevet MES-filosofi der BPM kan spille en sentral rolle i MES-løsninger. Med denne tilnærmingen blir ikke MES bare et verktøy som støtter endring, men også en endringsfaktor ved å implementere SOP-er og beste praksiser på en konsekvent, målbar og fleksibel måte.

Produksjonslogistikk

Prevas tilbyr løsninger for å optimalisere materiellflyt og øke lageromsetningen. Løsningene omfatter alt fra kortere studier i tidlige undersøkelsesfaser til fullt funksjonelt ansvar 24/7/365 for produksjonslogistikk i pågående operasjoner. I tillegg til et omfattende tjenestetilbud fra våre svært erfarne forretningskonsulenter, tilbyr vi logistikkløsninger til en lang rekke industrier, inkludert kjøretøyprodusenter, stålprodusenter og distribusjonsbransjen.

Produkter for produksjonslogistikk
Prevas LIPS er en plattform som brukes til å utvikle og levere løsninger for materiellhåndtering og produksjonslogistikk. Snitcher Warehouse er en PDA-applikasjon for lagerstyring i Movex.

Produksjonsplanlegging

For å kunne møte den økte konkurransen og de økte kundekravene, går industrien over til en mer fleksibel produksjon. For å kunne håndtere den nye fleksible produksjonen på en effektiv måte, blir det stadig viktigere med prosesser og verktøy for produksjonsplanlegging.

Produksjonsplanlegging handler om å fastsette realistiske leveringsdatoer ved å ta andre ordrer i betraktning og samtidig sikre høy utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, for eksempel ved å unngå flaskehalser, kostbart overtidsarbeid eller unødvendige omstillinger av maskiner. Uten riktig verktøy for hånden kan det bli nærmest umulig å håndtere planleggingsoppgaven på en effektiv måte.

Prevas tilbyr investeringsstøtte, utvikling, integrering, opplæring så vel som support under hele prosessen fra kravspesifikasjon til fungerende produksjonsplanleggingsløsning.

Prosess- og energioptimalisering

Etter hvert som produksjonskostnadene øker, øker også bedriftenes behov for å finne optimale produksjonsløsninger. For å kunne være konkurransedyktig, må man optimalisere produktiviteten, kvaliteten og produksjonskostnadene på mange nivåer. Prevas' tjenester, produkter og systemløsninger har klart å spare opptil 20 prosent på energiforbruket samtidig som de dramatisk har økt produksjonstakten og redusert vrakingsmengden. Alt dette uten investering i nytt produksjonsutstyr. Ved å analysere prosessen og bruke prosessdata til å gjøre endringer i driftsprosessene og styringssystemet kan man ofte finne skjult produksjonskapasitet og samtidig redusere produksjonskostnaden.

Til å styre, overvåke og optimalisere industrielle prosesser har vi generelle løsninger for å ta over det funksjonelle ansvaret. Vi har imidlertid også spesialister som kan bidra allerede under prosjektplanleggingen.

Vi har en stor tjenesteportefølje av spesialister, prosjektledere, automasjonsteknikere og supportpersonell med mange års erfaring fra industrien.

Batch-løsninger

Batch-produksjon er vanligst innen mat og drikke, biovitenskap og kjemi, der det er mange ulike resepter, ingredienser og ordremengder.

Et styringssystem for batch-produksjon er et spesialisert sett med MES-operasjoner som tilfredsstiller de bestemte kravene til batch-produksjonsprosesser. Batch-produksjonssystemer utformes ofte basert på ISA S88-standarden.

Prevas har lang erfaring med å levere batch-løsninger og viktige tilleggstjenester slik som produksjonsutførelse, sporbarhet og produksjonsrapportering.

Batch-løsninger er også ofte integrert med ERP-systemer for å motta og utføre produksjonsordrer og for å gi betimelige rapporter om gjeldende produksjon og råmateriellforbruk.

Vi besitter også ekspertise innen systemvalidering, for eksempel for Code of Federal Regulations (CFR 21 del 11).

Gi oss gjerne flere problemer

Siden starten i 1985 har vi løst flere titusentalls problemer sammen med kundene våre – i mange ulike bransjer.

Les mer om våre tilbud

Les mer om andre muligheter vi har sett og realisert

overvåking og optimalisering

Prevas FOCS (Furnace Optimization and Control System) er produktet som representerer kjernen i vårt tilbud til stålindustrien.

Prevas AutArch (PIMS) er et informasjonshåndteringssystem der energikostnadene kan måles og analyseres.

Kontakt oss

For more information

E-post

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen