language arrow_drop_down
DK SE EN

Nobel Biocare

Smarte etiketter utvikler Nobel Biocare

Nobel Biocare produserer og selger løsninger for kosmetisk tannpleie og tannimplantater. Og de trengte et etiketteringssystem som følger GxP-reglene som regulerer bransjen for legemidler og medisinsk utstyr.

– Versjonshåndtering og sporbarhet på alle endringer på etikettlayout og etikettdata er noen av fordelene med Prevas-systemet Snitcher Medical, sier Jonas Edlund, systemansvarlig.

Oppdrag: Prosessendring og sporbarhet i etiketteringssystem.

Et viktig hjelpemiddel er ulike typer sertifiseringer innen kvalitet og miljø fra internasjonale organisasjoner. Du må ha orden på prosessene. For når du har fått et produkt godkjent i ett land, må du også kunne vise at alle endringer du har gjort, har skjedd på riktig måte. Ellers mister du automatisk godkjenningen så fort du forbedrer produktet. En viktig bestanddel i det godkjente produktet er merkingen. Derfor trengte man et etiketteringssystem som følger GxP-reglene som regulerer bransjen for legemidler og medisinsk utstyr. 

– Versjonshåndtering og sporbarhet på alle endringer i etikettlayout og etikettdata er noen av fordelene med Prevas-systemet Snitcher Medical, sier Jonas Edlund, systemansvarlig för Snitcher Medical i Nobel Biocare. 

Historikk på alle etiketter som er skrevet ut fra systemet, av hvem og når, er en annen helt nødvendig funksjon, i likhet med støtte for granskning, godkjenning og aktivering av etikettversjoner. Nobel Biocare har kjøpt en konsernlisens av Snitcher Medical, som dekker Nobel Biocares globale produksjonssteder så vel som stedet for forskning og utvikling samt eksterne leverandører. Systemets serverbaserte arkitektur forenkler den globale etiketthåndteringen da Nobel Biocare kan designe alle etiketter sentralt og deretter utstyre de interne produksjonsstedene med aktiverte etiketter og styre hvilke etiketter som de eksterne brukerne skal ha tillatelse til å skrive ut. 

– De eksterne leverandørene kan sitte i USA eller Europa. Kommunikasjonen skjer via Internett og beskyttes av VPN-kryptering, sier Jonas Edlund. 

Fordi den nye versjonen av systemet er integrert med Microsofts Active Directory forenkles brukeradministreringen. En integrering med Nobel Biocares forretningssystem gir sikker, ordrestyrt etikettproduksjon. Variable batchdata, som for eksempel batch-nummer og utgangsdato, skrives automatisk på etiketten. En annen fordel er at den nye versjonen av Snitcher Medical kan håndtere 2D-strekkoder, DataMatrix. De kan inneholde data om produkttype, opprinnelsesland, batch-nummer, produksjonsdato og best før-dato. 

– DataMatrix-kodene gir store fordeler når det gjelder å få med mye informasjon på små flater, og det å bruke disse i merkingen skaper forutsetninger for å kunne tilfredsstille fremtidige sporbarhetskrav, sier Ulrika Magnusson i Prevas.

Jonas Edlund i Nobel Biocare sier seg enig: – Det er en viktig service til kundene å merke med DataMatrix og følge GS1-standarden for dataformater. Det gir oss markedsfordeler, legger han til. 

Jonas Edlund sier at han trives bra med Prevas som leverandør. 

– Prevas har lyttet til våre behov, og vi har hatt et langt og givende samarbeid. Det gir struktur og kvalitet. Det er viktig i disse prosjektene for å innføre et validert system og beholde den validerte tillatelsen til tross for at vi gjør endringer i systemet kontinuerlig.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Peter K Johansson, Sales Manager Prevas AB, e-mail

Nobel Biocare referans
Nobel Biocare referans
Nobel Biocare referans
 • GKN Automotive

  Fleksibel løsning for internlogistikk feirer 20 år i tro tjeneste

 • McNeil

  Automatisert arbeidsflyt reduserer manuelle oppgaver til et minimum hos McNeil

 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

Relaterte case