language arrow_drop_down
DK SE EN

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Energieffektive gassturbiner

Prevas har utviklet PIMS, som står for Process Information Management System og fungerer som en ”svart boks”; en datainnsamlingsfunksjon som følger med hver turbin ut til kunden.

Oppdrag: PIMS, datainnsamling

Siemens Industrial Turbomachinery fokuserer helt på gassturbiner. Vi leverer mellom 50 og 100 enheter i året til hele verden, og har utviklet en rekke modeller i effektklasser mellom 5 og 60 megawatt.

Helt plutselig vet man hva som skjer!
Et turbinanlegg krever service og vedlikehold. Prevas har utviklet programvare for analyse og fjernovervåkning av turbinene, slik at Siemens' servicetekniker enkelt kan få tilgang til drifts- og avbruddsdata fra kundenes anlegg og dermed kan treffe forebyggende tiltak slik at turbinene slites mindre og får lengre levetid.

– Prevas PIMS, som er Prevas' bidrag til å få Siemens' turbiner både grønnere og mer holdbare, står for Process Information Management Systems og er en datainnsamlingsfunksjon som følger med hver turbin ut til kunden, sier Tommy Andersson i Prevas.

Siemens kaller PIMS-kjernen for Data Collector og har gjort den til en del av anleggets styringssystem. Fra tidligere å ha utført forebyggende vedlikehold på turbinene etter et oppsatt skjema, kan kundene nå samle inn driftsdata fortløpende, finne trender, tendenser og driftsproblemer før de har blitt så alvorlige at det kan føre til stillstand. De økonomiske gevinstene av dette er store. En vanlig metode har tidligere vært at en gruppe teknikere har reist ut til en maskin, koblet seg på og undersøkt tilstanden. Det ble mye reising.

Kundene krevde bedre analyseverktøy for å oppnå høyere pålitelighet og tilgjengelighet. Kundene ville ha et tilstandsbasert vedlikehold som kunne svare på spørsmålet: Hvordan står det til med anlegget akkurat nå? Må vi utføre periodisk vedlikehold akkurat nå? Kan vi vente med vedlikeholdet til kulden er over?

Når konkurransen hardner til, vil Siemens kunne laste ned måledata fra anleggene og med statistiske metoder f.eks. lære seg hvordan materialet belastes i ulike driftssituasjoner, og ut fra dette bygge opp en erfaringsbank og et bredt statistisk underlag. Dessuten forenkles bærekraftarbeidet med å redusere utslippene hvis man umiddelbart kan se utslippsmengden ved ulike driftssituasjoner. Dermed må data samles inn fra alle sensorene i kundenes anlegg, komprimeres for ikke å miste nyttedata og sendes til Siemens' kontor med jevne mellomrom for evaluering. Fordi programvaren sitter i flere enn 500 anlegg må den holde så høy kvalitet som mulig.

Det finnes mange interessenter til systemet. Konstruktører skal konstruere nye turbiner, serviceavdelingen vil skape nye forretningsområder og nye tjenester rundt data, ingeniører som har til oppgave å opprettholde serviceavtalen med kunden, og supportpersonell som mottar feilmeldinger fra en kunde. De sistnevnte kan koble seg opp mot kunden eller se i de lagrede driftsdataene. Kunden får i sin tur tak i driftsdata gjennom et grensesnitt som Siemens leverer under navnet CMS, Condition Monitoring System.

Med PIMS får Prevas' kunder innblikk i prosessen. De har kunnet finne feil som var umulige å finne tidligere. Reaksjonen når systemet en gang kobles fra, er ”Nå ser vi ingenting!” Driftsteknikerne ser nå PIMS som noe absolutt nødvendig: ”Helt plutselig vet man hva som skjer!”

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Sebastian Johansson, Sales Manager Prevas AB, e-mail

PIMS, Siemens Industrial Turbomachinery AB referansprojekt
PIMS, Siemens Industrial Turbomachinery AB referansprojekt
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

Relaterte case