language arrow_drop_down
DK SE EN
share

ABB

Et smidig, digitalt sporbarhetssystem

Prevas utviklet et nytt sporbarhetssystem for ABB som øker kvaliteten for kundene og gjør det enklere for ABB å hjelpe til med å forebygge problemer.

Oppdrag: Digitalt produksjonssystem.

For at et moderne strømnett skal fungere, må blant annet trafostasjoner beskyttes mot overbelastning. Til dette kreves det høyspenningsbryteren som raskt kan bryte strømmen om noe går feil. En strømtrafo ute i nettet registrerer når noe ikke er som det skal. Den sender da et signal til en sentral, som igjen sender ut et styresignal til brytere ved andre trafostasjoner.

Tidligere brukte ABB et system som bygger på kontrollkort av papir som gikk rundt mellom stasjonene i produksjonen. Det innebar at medarbeiderne i ABB måtte gå i arkivet for å finne informasjonen.

Det nye systemet som Prevas har utviklet for ABB, kalles for elektroniske kontrollkort og bygger på strekkoder. Systemet holder rede på hvilke stasjoner den ferdige bryteren har gått gjennom og hvem som har gjort hva på de ulike stasjonene i produksjonen. Når alle momenter er utført og bryteren er kontrollert, får den et serienummer som samtidig danner toppen av treet av informasjon som dokumenterer hvordan bryteren er produsert.

Systemet innebærer blant annet at det går raskere å følge opp hvilke serienumre som kan være rammet av et kvalitetsproblem som har blitt kjent etter at bryterne ble levert. Sporbarheten øker kvaliteten for kundene, og vi kan enklere hjelpe til med å forebygge problemer, sier Mariusz Kapral.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakta os
Peter Karlsson, e-mail

ABB referansprojekt
ABB referansprojekt
 • McNeil

  Automatisert arbeidsflyt reduserer manuelle oppgaver til et minimum hos McNeil

 • Outokumpu

  Behovsbasert styresystem ved Outokumpu i Degerfors

 • Outokumpu

  Kamerasystem for digitalisert prosesstyring

 • Höganäs Bjuf

  Höganäs Bjuf satser på automatisert fabrikk

Relaterte case