language arrow_drop_down
DK SE EN

Lundin Norway AS

Mer effektiv inntektsrapportering for Lundin Norway

Produksjonen på et oljefelt resulterer i store mengder produksjonsdata som rapporteres daglig fra operatøren til den som eier produksjonsrettighetene. Med et lite oljefelt kan man til nød holde rede på tallene med Excel-ark. Da Lundin Norway AS startet produksjonen fra et nytt og større felt, måtte man innføre automatiske metoder for produksjonsrapportering. Metoder som tillater automatisk oppføring i databaser og bedre søke- og rapporteringsmuligheter, samtidig som man kan sikre datakvaliteten.

Oppdrag: PIMS

– Allerede i 2004, da Lundin Norway startet i Norge, har vi skaffet stadig flere prospekteringslisenser, såkalte block, i Nordsjøen, sier Tove Lie, reservoaransvarlig i Lundin Norway. Prevas' rapportprodukt Mikon Enterprise Asset Reporting ble en nødvendighet da produksjonen startet på Alvheimfeltet. Samtidig kjøpte vi også konfigurasjonshjelp, dokumentasjon og opplæring.

Dataoptimering
Rapportmetoden med Excel-ark klarte ikke søk i større datamengder, og med de nye oljefeltenes stadig større datamengder, økte problemene med manuell dataregistrering. Problemene med å hente ut konsoliderte rapporter til konsernledelsen ble for store.

Produksjonsdata sendes daglig inn via satellitt fra oljefeltene til en felles server i Stavanger, som alle norske oljeselskaper må bruke. Derfra hentes data i form av XML-filer som automatisk inkorporeres i Lundin Norways database.

– Det ble satt inn egnede verktøy før vi risikerte å bli overveldet av datamengden. Vi trengte også en databasestruktur for å kunne hente og sammenstille data raskt, utarbeide statistikk, akkumuleringer, finne trender og få en grafisk visning av informasjon om feltet og produksjonen, sier Tove Lie.

Fleksibel løsning
– Det ble vurdert en rekke ulike alternativer for å finne en løsning som kunne dekke våre behov for produksjonsrapportering. Prevas' produkt Mikon Enterprise Asset Reporting viste seg å være en fleksibel løsning som kunne tilpasses våre behov. Etter samtale med noen av de andre kundene til Prevas, stod det klart for oss at Prevas er en partner som vi kan bygge en fremtid sammen med. Vi er svært fornøyde, vi får utdataene vi vil ha, og systemingeniørene fra Prevas har vært svært hjelpsomme, sier Tove Lie.

– Man må selvsagt ha kontroll på datakvaliteten, påpeker Tove Lie. Med jevne mellomrom gjør vi kontroller for å sikre at informasjonen er riktig og rimelig.

Det neste nå er å utvide Mikon-databasen slik at den også kan håndtere de nye funnene på Alvheimfeltet. Det føres en dialog med Prevas i Norge.

– Et automatisk oppdatert system gjør det mulig for Lundin Norway å følge operatørenes prestasjoner på mye nærmere hold enn tidligere og arbeide aktivt fra mulighetene som oppstår. Man kan lagre mer detaljerte opplysninger enn tidligere og slippe unødvendig arbeid slik at man kan konsentrere seg om arbeidsoppgaver som er mer produktive. Både Lundin Norways medarbeidere og konsernledelsen får kontinuerlig oppdaterte presentasjoner og dermed en bedre forståelse av inntektsstrømmene, sier Geir Jåsund, sjef i Prevas i Norge.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
e-mail

PIMS, Lundin Norway referansprojekt
 • Borregaard

  Borregaard arbeider videre med PREVAS’ MIKON 3.2

 • GDF Suez

  Prevas’ Mikon-system gir GDF Suez full kontroll

 • Lundin Norway AS

  Mer effektiv inntektsrapportering for Lundin Norway

 • Dong Energy

  Riktig mengde, riktig transport, riktig kostnad

Relaterte case