language arrow_drop_down
DK SE EN

SAAB Aerosystems

Prevas hjelper Gripen til å fly

Systemspesifikasjon, programvare, implementering og testing.

Oppdrag: Konsulting.

Saab forsyner det globale markedet med verdensledende produkter, tjenester og løsninger, alt fra militært forsvar til sivil sikkerhet. Saab har bedrifter og medarbeidere på alle kontinenter, og utvikler, tilpasser og forbedrer stadig ny teknologi for å møte kundenes behov.

Saab Aerosystems trengte en pålitelig partner med høy kompetanse i utvikling av innebygd programvare i fly.

Prevas er en av Saabs viktigste leverandører, og har flere ingeniører som arbeider i mange forskjellige Saabprosjekter med oppgaver som inkluderer systemspesifikasjon, programvare, implementering og testing. Visse prosjekter er dessuten outsourcet til Prevas, og håndteres i vårt anlegg som er sikkerhetsgodkjent av Forsvaret. Tilbakemeldingene er utmerkede, og samarbeidet utvikler seg. Antall outsourcede prosjekter øker.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Sara Ådahl Aggebäck, e-mail

SAAB Aerosystems referansprojekt
SAAB Aerosystems referansprojekt
  • ILIAS Solutions

    ILIAS Solutions tar vedlikehold av kjøretøyer til neste nivå

  • SAAB Aerosystems

    Prevas hjelper Gripen til å fly

Relaterte case