language arrow_drop_down
DK SE EN

Orica Mining Services

Sporbarhetssystem til Orica Mining Services

Sprengstoff i feil hender gjør verden til et stadig farligere sted å være. EUs sprengstoffdirektiv som, i Sverige, overvåkes av MSB (myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap), er sammen med Prevas' sporbarhetsløsninger for sprengstoffindustrien et viktig skritt i riktig retning.

Oppdrag: Prosessendring og sporbarhet

Å øke sikkerheten ved håndtering av sprengstoff er en prioritert sak i EU. Det er nødvendig at selskaper som produserer og håndterer eksplosive varer, har et system for spiring av varene, slik at de når som helst kan fastsette hvor en vare befinner seg og hvem som var den siste offisielle eieren.

En forutsetning for å kunne føre riktige og fullstendig registre over eksplosive varer innen hele distribusjonskjeden, er at hver enkelte identitetsmerkes, samt at hver aktør i alle ledd har et system som kan håndtere varene på individnivå. Det gjør at man kan identifisere og spore eksplosive varer fra produksjon og helt frem til sluttbruker.

Selskapet Orica i Gyttorp produserer og handler med ulike typer sprengstoff til sivilt bruk, slik som bulksprengstoff, fenghetter og ulike typer patronert sprengstoff.

Mats Eurén ble Prevas prosjektleder da Orica valgte å installere Prevas sporbarhetssystem.

– Orica var svært fornøyd med vår forstudie og valgte å fortsette samarbeidet med oss. Ut fra Prevas MES-plattform utviklet vi, i tett samarbeid og basert på forstudien, et konsept med fokus på ensartethet med tanke på bilder og funksjon. Alt for å gjøre det lettere for sluttbrukerne og øke fleksibiliteten. Orica har lykkes bra med å fokusere på teknologi og funksjon, men har også vært nøye med å involvere personellet under gjennomføringen. Arbeidsprosessen er fortløpende blitt evaluert for å oppnå maksimal akseptans fra sluttbrukerne og dermed bedre nytte av systemet i fremtiden.

I dag omfatter systemet for Oricas del alt fra merking av ferdigmonterte sprengkapsler (inkl. tenntråd/slange), esker med 60 stk. sprengkapsler (halvfabrikat) helt opp til en lastepall med 32 kartonger. Merkingen er basert på en site-kode og et serienummer.

Produktinformasjon og produksjonsordre fra selskapets ERP-system overføres til sporbarhetssystemet. Når produksjonen så skal starte, kaller maskinoperatørene opp den aktuelle ordren via en panel-PC for å styre utskrift av etiketter samt til produksjonsrapportering. Når en del av produksjonen, f.eks. en kartong, settes på en pall, skrives det ut en palletikett når pallen er fylt. Når denne etiketten er satt på og verifisert, leveres alle dataene om pallen og dens innhold til forretningssystemet.

Orica følger nå EUs sprengstoffdirektiv.  

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Peter K Johansson, e-mail

Orica Mining Services referansprojekt
Orica Mining Services referansprojekt
 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

 • Meritor

  eLIPS gir Meritor full kontroll over avansert produksjonslogistikk

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

 • Kystverket

  Digitalt og bærekraftig forvaltnings- og driftssystem

Relaterte case