language arrow_drop_down
DK SE EN

GKN Driveline

Sikker og effektiv logistikkløsning for GKNs montering

På GKNs fabrikkanlegg i Köping jobber det rundt 1 000 personer. GKN, som produserer komponenter for personbiler med firehjulstrekk, har vært kunde hos Prevas siden 1991. Prevas har utviklet en spesialtilpasset MES-løsning for hele fabrikken basert på LIPS-plattformen. Den nye løsningen er en utvidelse som øker sikkerheten og hever effektiviteten i et stort antall monteringslinjer. Prevas har ansvar for den totale leveringen av programvaren i LIPS, og GKN og andre leverandører har ansvar for strøm/mekanikk, noe automasjon og IT-systemets maskinvare.

Oppdrag: Logisitkkhantering, MES-løsning basert på LIPS-plattformen.

Etter å ha effektivisert logistikken ved et stort monteringsanlegg kan teknologikjempen GKN Driveline nå levere til flere kunder i kjøretøysindustrien. Utgangspunktet for den nye leveringsløsningen var et stort internt fokus på sikkerhet.

GKN er kort fortalt en suksesshistorie. Fabrikken har gått fra å ha Volvo som eneste storkunde til å produsere komponenter for et stort antall ulike kjøretøysprodusenter. Det har skapt et større behov for materiallevering til monteringslinjene.

Den nye leveringsordningen gjør det mulig å levere monteringsmaterialer i mindre enheter. Før måtte vi flytte hele paller ut med gaffeltruck, men nå kan vi kjøre inn artikler i kartonger, og dermed flytte en mindre mengde av hver artikkel per gang. En avgjørende fordel ved denne løsningen er at monteringen blir mindre plasskrevende, og det blir mindre materialer i arbeidsområdet.

Thomas Möller, Material Handling Engineer Logistic, forteller:

– Hovedgrunnen til at vi endret arbeidsprosessen, er at vi ikke lenger fikk lov til å bruke gaffeltrucker i monteringsområdet av hensyn til de ansattes sikkerhet. GKNs motto i samtlige fabrikker over hele verden er «Think Safe». Hvis det skjer noe på et anlegg, uansett hvor det er i verden, gransker og analyserer vi hendelsen umiddelbart og etablerer tiltak for å oppnå best mulig sikkerhet. Effektivitetsøkningen er naturligvis en viktig ekstrabonus. Utfordringen var å få bort åtte gaffeltrucker og finne andre transportmetoder for artiklene som kontinuerlig strømmer inn fra det automatiserte hovedlageret til hver enkelt monteringslinjes lokale plukkhyller.

I GKN delte vi artiklene inn i to typer materialer. Det ene er lettmaterialer som hentes fra uttrekksenheter i hovedlageret, kartong for kartong. Uttrekksenhetene har faste plasser og forsynes med paller med de artiklene som til enhver tid trengs ved de ulike monteringslinjene. Logistikkpersonalet henter artikler etter behov og laster dem på en «logistikkmoped» som deretter brukes til å kjøre ut og legge artikler i plukkhyllene ved hver monteringslinje. Den andre materialtypen leveres i hele paller som kjøres ut til uttrekksvogner på hovedlageret. Uttrekksvognene kobles deretter til et logistikktog som trekker flere vogner om gangen ut til monteringslinjene. Prevas programvareløsning regner automatisk ut beholdningen på pallene ved linjene, og fyller på når et visst plukklagernivå er nådd. For å unngå materialmangel har vi alltid to paller i monteringen – én som plukker og én som venter. Den optimerte logistikkflyten har gitt en betydelig bedre monteringseffektivitet.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakta os
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

GKN Driveline, referans
 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Göteborgs Spårvägar

  Göteborgs Spårvägar digitaliserer vedlikeholdsarbeidet sitt

 • GKN Driveline

  Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

 • GKN Driveline

  Sikker og effektiv logistikkløsning for GKNs montering

Relaterte case