language arrow_drop_down
DK SE EN

Arla Foods

Arla bygger Europas største meieri for cottage cheese

Etterspørselen etter KESO® har økt kraftig de siste årene. Begrenset kapasitet i det gamle meieriet og en mulighet for å effektivisere produksjonen førte til beslutningen om å flytte hele virksomheten til "ny-gamle" lokaler i Falkenberg. Prevas har levert og igangsatt et skalerbart og fremtidssikret produksjonssystem.

Oppdrag: Flytte hele virksomheten til "ny-gamle" lokaler i Falkenberg.  Levert og igangsatt et skalerbart og fremtidssikret produksjonssystem.  Oppdrag for prosjektledelse, test, utvikling, support og vedlikehold.  MES-systemet utgjør hovedleveranse i prosjektet.

SALGET AV COTTAGE CHEESE
– der Arlas varemerke KESO® er mest kjent for svenske forbrukere – har økt med rundt 25 prosent i året de siste fem årene. Produktene er sunne, gode og har høy foredlingsgrad, derfor ønskes utviklingen velkommen av både de svenske melkebøndene og oss i Arla, sier Owe Jarlö, meierisjef på Falkenberg meieri.

Tidligere har Arla produsert de ulike cottage cheese-produktene sine på Skövde meieri, også der under ledelse av Owe Jarlö, som snart har jobbet 45 år i forskjellige stillinger i selskapet. Kapasiteten i Skövde har imidlertid vært begrenset – meieriet har en sentral beliggenhet, og med byens vekst og fortetning har muligheten for ekspansjon av virksomheten forsvunnet.

– Produksjonen i Skövde var rett og slett presset til det ytterste. Med begrenset produksjonskapasitet kan vi ikke nå ut til nye markeder som for eksempel Norge, Tyskland og Storbritannia. I 2013 pågikk det til og med en slags rasjonering til matbutikkene, siden produksjonen ikke strakk til, forteller Owe Jarlö.

Omtrent samtidig som produksjonen av cottage cheese gikk på høygir i Skövde, ble Arlas produksjon av fast ost i Falkenberg avviklet, og lokalene ble stående tomme. Her så Arla muligheten for å bygge opp et nytt meieri tilpasset cottage cheese med høy kapasitet og i nærheten av de mange melkeproduserende gårdene i området Halland.

PREVAS LEVERER PRODUKSJONSSYSTEMET
I 2014 startet byggingen av nye produksjonslinjer i Falkenberg, og i 2015 ble eksisterende maskiner og utstyr fra Skövde meieri flyttet over og installert. Deltatec har vært hovedentreprenør for dette svært omfattende prosjektet, og Prevas har fått jobben med å tilpasse og igangsette et nytt produksjonssystem.

– Med en stram tidsramme har den viktigste utfordringen vært å få alt utstyret på plass på en strukturert måte uten å gå på kompromiss med kvaliteten. For å sikre leveringene har vi styrket prosjektledelsen og prøvd å være på plass i Falkenberg så mye som mulig, sier Lars Sandberg, salgsansvarlig for Prevas industrisystem i Vest-Sverige.

Fra Prevas’ side har mange forskjellige kompetanser og funksjoner vært involvert – prosjektledelse, test, utvikling, support og vedlikehold. Samtlige har jobbet side om side med Arlas eget personale. MES-systemet, som utgjør Prevas’ hovedleveranse i prosjektet, samler inn og analyserer produksjonsdata for å optimalisere produksjonen med tanke på blant annet energibruk og utnyttelse av ulike ressurser.

HØYERE KAPASITET OG MER EFFEKTIV PRODUKSJON
Tidligere har Arlas årlige produksjon av cottage cheese lagt på opptil cirka 20 000 tonn, men det har altså ikke vært tilstrekkelig for det voksende markedet. Det nye meieriet i Falkenberg dimensjoneres innledningsvis for en kapasitet på 29 000 årstonn. Avhengig av markedets utvikling de neste årene er det imidlertid mulig å oppskalere til hele 44 000 årstonn.

– I starten kommer vi til å ligge på omtrent det samme produksjonsvolumet som i Skövde. Den store forskjellen er at vi med små investeringer i utstyr og en liten økning i antallet ansatte kan øke produksjonsvolumet kraftig, sier Tintin Mattsson, produksjonssjef på Falkenberg meieri.

Et system som legger til rette for tilpassing av produksjonen etter markedets behov, er også helt i tråd med måten Prevas vil jobbe på.

 – Det eneste vi vet på lang sikt, er at våre kunders virksomheter utvikler seg, det kommer ikke til å se likt ut om fem år som det gjør nå. Derfor prøver vi alltid å bygge skalerbare og fleksible løsninger, sier Lars Sandberg.

MED SIKTE PÅ "BUSINESS AS USUAL"
I løpet av høsten jobber Arla sammen med leverandørene sine for å stabilisere produksjonen og komme i gang med daglig drift. Prosessene optimaliseres, og det resterende arbeidet blir gjennomgått, blant annet med hjelp fra Prevas.

 – Prevas har hatt en viktig rolle i prosjektet med overordnet ansvar for å samordne og integrere de forskjellige leverandørenes styringssystemer. Supporten har fungert godt, og nå hjelper de oss med å forstå og avklare de gjenværende småtingene, sier Tintin Mattsson.

Den siste september ble produksjonen av cottage cheese avsluttet i Skövde. Flyttingen til Falkenberg er gjennomført uten noen større nedgang i produksjonen. Det har blitt kjørt utallige tester parallelt med den ordinære meierivirksomheten, og en helt ny produksjonsorganisasjon er på plass.

 – I snart ett og et halvt år har vi levd med kontinuerlige endringer. Vi har flyttet og igangsatt systemer og teknisk utstyr, integrert ny teknologi og startet produksjonen med nye medarbeidere som i mange tilfeller ikke har tidligere erfaring med cottage cheese-produksjon. Prosjektet har blitt gjennomført på en fantastisk måte, og både leverandørene og medarbeiderne våre har gjort en imponerende innsats, oppsummerer Tintin Mattsson.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

Maxim Integrated, referans
Maxim Integrated, referans
 • Hounö

  PREVAS SIMPLE CONNECT skaper verdi for ovnsprodusenten Hounö

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • Carlsberg

  Ramlösa tar høyde for økt produksjon

 • Löfbergs

  Skybaserte vedlikeholdssystem

Relaterte case