language arrow_drop_down
DK SE EN

Sandvik Mining

Sandvik Mining satser på automatisering

Sandvik Mining i Västberga utvider kapasiteten og tar kontroll over en større del av prosessen. Prevas har levert og idriftsatt en produksjonslinje med maskiner, roboter, et nytt høylager og et komplett automatiseringssystem.

Oppdrag: Levert og satt i drift en ny produksjonslinje med roboter og automatiseringssystemer.

HER I VÄSTBERGA
har vi arbeidet med hardmetall siden 50-tallet og har dermed stor kunnskap om hvordan materialet skal håndteres. Investeringen har vært mulig takket være effektivisering, samtidig som vi har fått mulighet til å forbedre arbeidsmiljøet for operatørene og redusere påvirkningen på det ytre miljøet, sier Daniel Lindqvist, teknisk sjef ved Sandvik Mining i Västberga.

Sandvik Mining produserer hardmetallskjær for gruvenæringen. Med det nye, automatiserte anlegget tar Sandvik Mining kontroll over de avsluttende trinnene i prosessen.

ROBOTBETJENING OG SELVKJØRENDE TRUCKER
Prevas har utformet, installert og idriftsatt en ny automatisert produksjonslinje, komplett med maskiner, roboter og styresystem. Prosjektet startet i januar 2014 og leveransen ble deretter fortløpende gjennomført i løpet av 2014. Den nye produksjonslinjen omfatter flere konsepter som ble utviklet i et samarbeid mellom Sandvik og Prevas mens prosjektet pågikk. I den opprinnelige layouten skulle for eksempel tre maskiner betjenes av hver sin lift.

– Ved å justere plasseringen av maskinene kunne de tre liftene erstattes med bare én robot. Og for å skape et bedre arbeidsmiljø for operatørene, først og fremst med tanke på støy, ble maskinene og roboten plassert i et eget rom i anlegget, sier Lars-Erik Forsberg, salgssjef for systemløsninger ved Prevas og ansvarlig for leve-ransen til Sandvik Mining.

En annen løsning som har blitt godt mottatt, er materialtransport ved hjelp av AGV, Automated Guided Vehicles. Til å begynne med var tanken at materialet skulle transporteres inn i anlegget på transportbånd, men selvkjørende trucker gjorde det mulig å få til en åpnere og hyggeligere layout.

– Selvkjørende trucker åpner for en fleksibel løsning som kan tilpasses etter våre fremtidige behov og prioriter inger. I tillegg viste det seg faktisk at transportbånd hadde blitt betydelig dyrere, sier Daniel Lindqvist.

Initiativet til selvkjørende trucker kom fra Fredrik Tallbom, ansvarlig tekniker ved Sandvik Mining. Prevas kunne bidra med et grensesnitt som gjorde løsningen mulig, både mekanisk og kommunikasjonsmessig.

– Vi konstruerte tekniske løsninger, for eksempel for at truckene skal kunne hente og levere materiale på de forskjellige stasjonene på en sikker måte. Et åpent samarbeid med regelmessige møter og diskusjoner førte frem til et svært godt sluttresultat, sier Lars-Erik Forsberg.

ENKLE, ROBUSTE LØSNINGER

En rekke eksperter fra Prevas medvirket i prosjektet; prosjektledere, mekaniske konstruktører, elkonstruk-tører, installatører samt robot-, mobildata- og PLC- programmerere. En stor del av arbeidet ble også utført i Prevas’ eget verksted i Västerås.

– For å gjøre installeringen enklere og forkorte idriftsettingstiden satte vi opp det meste i verkstedet vårt, slik at vi fikk testet kommunikasjonen og funksjonene før vi leverte til Västberga, sier Lars-Erik Forsberg.

Prosjektet har krevd en hel del spesialtilpassing og problemløsing, men Daniel Lindqkvist understreker at Sandvik Mining hele tiden har gått inn for å implementere så enkle og robuste løsninger som mulig.

– Sammen med Prevas har vi simulert prosessene nøye og deretter bygd opp produksjonslinjen ”straight forward”, med lav kompleksitet. Vi har en ganske enkel produksjon med klassiske roboter som løfter materiale inn og ut, så det er ikke nødvendig å gjøre det vanskelig, forklarer Daniel Lindqvist.

Selv om det gjenstår en del arbeid med å finjustere prosessen og øke fleksibiliteten i anlegget, har Daniel Lindqvist stor tro på fremtiden.

– Installasjonen og idriftsettingen har forløpt svært så bra og vi er godt fornøyde med den støtten og supporten vi har fått fra Prevas når vi nå har begynt å testkjøre anlegget. Vi er glade for å kunne satse her i Västberga og ser frem til fortsatt utvikling av produksjonen og virksomheten vår, avslutter Daniel Lindqvist.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakta os
Peter Karlsson, e-mail

Maxim Integrated, referans
Maxim Integrated, referans
Maxim Integrated, referans
 • Uddeholm

  Automasjon for bærekraft og kvalitet

 • ABB Robotics AB

  Robot bygger roboter i ABB

 • ASM Foods

  Smakfull utvikling

 • GKN Driveline

  Fremtidsorientert robotsatsing hos GKN

Relaterte case