language arrow_drop_down
DK SE EN

Kontigo Care

Digital disruptiv avhengighetsbehandling for økt livskvalitet

Kontigo Care og Prevas har vært samarbeidspartnere i flere år, og i dette arbeidet har Prevas jobbet med å utvikle maskinvareløsninger som Kontigo Care har trengt for å realisere sine visjoner om forsterket avhengighetsbehandling. Med den nye eHelseplattformen Previct håper de å kunne identifisere tilbakefall allerede før de skjer.

Kontigo Care lager mobile eHelseverktøy for avhengighetsbehandling som forsterker og forenkler behandling av alkoholisme og spillemisbruk, og Prevas har vært engasjert helt siden bedriftens oppstartsfase. Det dreier seg om eHelseplattformen Previct, som Previct Alcohol (TripleA) og Previct Gambling (TripleG) er en del av.

– Siden vi var involvert tidlig, hadde vi mange diskusjoner med Kontigo Care om produktene, forteller Marcus Berglund, prosjektleder i Prevas. En av medgrunnleggerne av Kontigo Care, Daniel Benitez, er både en stor visjonær og samtidig en dreven entreprenør på alle måter.

Previct Alcohol består av en alkoholmåler i lommeformat, mobilapper og en skybasert omsorgsportal, men allerede helt i starten var visjonene enda større, og disse har de nå gått videre med. Navnet Previct er satt sammen av to viktige faktorer for vellykket avhengighetsbehandling, nemlig prediksjon og prevensjon, som blir mulig takket være avansert databearbeiding og kunstig intelligens (AI).

– Previct gir helt nye forutsetninger for tidlig identifisering av tilbakefall i misbruk og kan i beste fall gjøre det mulig å stoppe dem lenge før de inntreffer, forteller Maria Winkvist, produktsjef i Kontigo Care. Tilbakefall er en av de største utfordringene for dagens avhengighetsbehandling. De forårsaker mye lidelse for enkeltindivider og pårørende, og de medfører store kostnader for samfunnet.

En annen utfordring innen avhengighetsbehandling er å få kontinuitet og daglig motivasjon, og med dagens teknologi har man helt nye forutsetninger for å motivere og engasjere pasienter på avstand.

Ifølge Marcus dukket de visjonære ideene opp tidlig, lenge før den første prototypen av Previct Alcohol var klar. For Prevas handlet det snarere om å dempe entusiasmen litt, slik at man først og fremst kunne fokusere på å utvikle et produkt som klarte det grunnleggende, og deretter bruke tid og krefter på for eksempel mer sofistikert prediksjon. Et sånt fokus resulterte i en produktlansering etter bare 18 måneders utvikling. Det var imidlertid tydelig at Kontigo Care hadde som målsetting å videreutvikle produktet for prediktive metoder.

– De ansatte for eksempel medarbeidere med mange års erfaring med databehandling og statistikk som jobbet parallelt med produktutviklingen, forteller Marcus. Samtidig var det avgjørende å få produktet ut på markedet for å kunne samle inn data og bygge opp erfaringer med bruken og funksjonen i felten, samt å innlede kliniske studier.

På bare to år har Previct etablert seg i mer enn 60 kommuner og brukes daglig i misbruks- og avhengighetsbehandling. Til tross for en målgruppe som er uvant med teknologi, går implementeringen av Previct raskt og smidig, og de nye mulighetene har resultert i flere rapporter som støtter det faktum at løsningen gir helt nye forutsetninger for behandling.

– At implementeringen går smidig og både behandlere og pasienter liker systemet, henger tett sammen med all tiden som er brukt på å utvikle produktet i samarbeid med sektoren, mener Maria. Det er de som er best på behandling, og vi kan produktutvikling. Gjennom gode samarbeid bygger vi en eHelseplattform som tar utgangspunkt i behandleres og pasienters hverdag, men med alt som den nyeste teknologien kan tilby, og det gjør at effekten blir som 1+1=4.

Ifølge Maria har Prevas spilt en viktig rolle i arbeidet med å konstruere og hjelpe dem med å lage en «smart», IoT-kompatibel alkoholmåler som er tilpasset omsorgssektoren. Det er imidlertid viktig å forstå at det ikke bare er å ta en alkoholmåler og koble til en app for å lage den eHelseplattformen som Previct er. Prevas sitt arbeid med «enabling technologies», det vil si et innebygd system for å kunne samle inn måledata, har vært en forutsetning for å utvikle de prediktive metodene som utgjør den nye plattformen.

Marcus understreker at dette hele tiden har vært en sentral målsetting, og at det er her Kontigo Care virkelig kommer til å gjøre en forskjell.

– Det betyr mye for meg at Kontigo Care for alvor kan bruke innsamlede data til å forhindre tilbakefall, som var en av de opprinnelige drivkreftene for arbeidet vårt, sier Marcus. Kontigo Care har opparbeidet seg mye erfaring, jobbet aktivt med omsorgssektoren og benyttet seg av deres kunnskap. Denne informasjonen har de så brukt til å utvikle et formålstjenlig verktøy for den nye digitale omsorgen.

Med Previct får behandlerne en unik kunnskap om hvert individ, og de kan ta utgangspunkt i hvordan den virkelige personen har det – ikke i en normalfordeling. Behandlerne kan se avvik fra mønsteret i sanntid, de har kontakt via appen og skyløsningen og kan gripe inn umiddelbart. Det er mange aspekter som må tas med i vurderingen, for eksempel økt tillit, man trenger ikke lenger å tvile på behandleren, pluss at løsningen er diskré og stedsuavhengig.

Et annet aspekt er «medskaper», som har blitt et moteord innen omsorgssektoren. Det er faktisk en av de viktigste faktorene for en bærekraftig omsorg; pasienten føler at behandlingen formes etter egne forutsetninger og får også være med på å forme den.

Alt dette innebærer en disruptiv utvikling innen misbruks- og avhengighetsbehandling, det kommer til å snu alt på hodet. Også for forskningen innebærer det nye muligheter; hvordan ser «suget» ut for ulike pasientgrupper med avhengighetsproblematikk og psykisk samsykelighet, for eksempel en person med bipolar lidelse kontra en person med depresjon? Hvilke behandlingsmetoder responderer ulike grupper best på, når oppstår det sug, og hvilke koblinger finnes det til andre faktorer som søvn eller stress med mer?

– Selv brenner jeg for verdien av en tørrlagt dag, et begrep som oppsto og ble verdsatt i en uavhengig helseøkonomisk evaluering av Previct Alcohol, sier Maria. Verdien av en tørrlagt dag kan være at noen ikke dør i trafikken, et forhold som reddes eller kanskje en alkoholfri jul for en familie.

Ved å ta kostnaden for Previct Alcohol per enhet og måned og dele den på antallet bevist tørrlagte dager i evalueringen, endte kostnaden for hver tørrlagte dag på 143 kroner. Om gevinsten kan være så høy som sparte liv og forhold, så er altså kostnaden desto lavere.

Selv om Daniel Benitez har lagt grunnlaget for Kontigo Care med sin bakgrunn som tørrlagt alkoholiker, så finnes det mange andre historier som er verdt å få ut. 400 000 barn lever i dag med en eller to foreldre med avhengighetsproblematikk, barn som får helt andre forutsetninger enn andre. Pappa er kanskje verdens beste når han er edru, men tør mamma å la barnet være alene med ham? De nye mulighetene som Previct tilbyr, hjelper hele familier. De kan skape et annet forhold, og tilliten blir større.

– eHelse, kunstig intelligens, integrerte systemer – alt er veldig high tech, avslutter Maria. Det stilige er å veve det sammen med helt andre deler av samfunnet som ikke en gang er spesielt opptatt av teknologi, og dermed forenkle hverdagen deres på en utrolig måte. Det er bare å konstatere at Prevas og hele teamet vårt bidrar til en tørrlagt dag for mange mennesker og til en bedre hverdag for mange barn.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette prosjektet eller hva Prevas kan gjøre for deg, kan du kontakte oss.

Kontakt os
Johan Bergsten, e-mail

mobile eHelseverktøy for avhengighetsbehandling
 • Realheart

  Realheart TAH – et «ekte» kunstig hjerte

 • Cellectricon

  Integrert programvare for legemiddeltester

 • Pilloxa AB

  Smart støtte ved livslang medisinering

 • LYS Technologies

  Vet du hvor viktig lyset er for deg?

Relaterte case