language arrow_drop_down
DK SE EN

Göteborgs Spårvägar

Göteborgs Spårvägar digitaliserer vedlikeholdsarbeidet sitt

Med 160 kilometer spor og over 250 vogner i trafikk er Göteborgs Spårvägar bærebjelken i Göteborgs kollektivtrafikk. Det er mye å holde orden på, og selskapet har derfor satset på et nytt og fremtidsrettet vedlikeholdssystem.

Allerede på 1980-tallet innførte Göteborgs Spårvägar sitt første digitale vedlikeholdssystem, i stor grad ved hjelp av egne ressurser. Systemet er supplert og bygd på i løpet av årene, men ble stadig vanskeligere å håndtere, og begrensningene ble mer og mer tydelige. På initiativ fra vedlikeholdsteknikerne selv startet vi i 2012 arbeidet med å kjøpe inn og implementere et digitalisert og fremtidssikret vedlikeholdssystem.

– Vi hadde et godt bilde av behovene i virksomheten, sier Khenny Hermansson, produksjonsplanlegger ved Göteborgs Spårvägar. Vi ønsket blant annet å øke sporbarheten for å ha oversikt over hvem som gjør hva. Vi ønsket å komme bort fra manuelt arbeid og utskrevne lister. Det skulle bli enklere og morsommere for medarbeiderne våre.

Etter anbudsrunden valgte Göteborgs Spårvägar å satse på Infor EAM, som er markedets største skybaserte vedlikeholdssystem. Prevas er nordisk forhandler av Infor EAM, og de ble leid inn for å ta seg av implementeringen. Fra Prevas' side har Håkan Sjöberg vært ansvarlig for prosjektet.

– Det var ikke mulig å arbeide videre med det eksisterende systemet på en effektiv måte, vår kunde hadde problemer med å få ut nødvendige data, sier Håkan Sjöberg. Infor EAM er enkelt å komme i gang og arbeide med. Samtidig er det skalerbart, ny funksjonalitet kan legges til for å takle fremtidige forandringer og utfordringer.

Sporbarhet og mobilitet forenkler

Göteborgs Spårvägar har tre vedlikeholdsdepoter i Göteborg – Rantorget, Majorna og Slottsskogen. For å kunne ta hånd om den nye vognmodellen M33, som leveres i løpet av 2019, skal det snart bygges et fjerde depot på Ringön. Vedlikeholdssystemet skal ha kontroll på over 250 vogner samt materiale og reservedeler. Infor EAM gir sporbarhet på komponentnivå og forenkler også arbeidet for de cirka 270 teknikerne som bruker systemet.

– Vi har blitt mer effektive i overleveringene våre, sier Khenny Hermansson. Tidligere kunne vi for eksempel henge opp en motor som skulle momenttrekkes, så begynte noen på arbeidet, men rakk ikke å avslutte i løpet av skiftet sitt. Teknikeren som tok over visste ikke hva som var gjort, og måtte derfor begynne med å kontrollere de tidligere momentene.

Nå blir alt arbeid registrert i Infor EAM, hva som er gjort og hvilke verktøy som er benyttet. Den ansvarlige teknikeren signerer det utførte momentet digitalt, og neste person kan ta over og begynne rett på uten opphold. Det skybaserte systemet gir også helt nye muligheter for mobile løsninger.

– Vi har servicebiler som utfører reparasjoner ute i bytrafikken, sier Lalla Fondin, systemforvalter ved Göteborgs Spårvägar. Innen nærmeste fremtid skal teknikerne våre kunne rapportere feil via en mobilapp og også legge ved fotografier og video. Større reparasjoner og vedlikeholdsarbeid forberedes i vognhallen, og arbeidet kan starte med en gang vognen kommer inn.

Bred forankring i organisasjonen

Oppbyggingen av det nye vedlikeholdssystemet startet som et initiativ blant teknikerne ved Göteborgs Spårvägar. I løpet av de siste årene har organisasjonen fått nye sjefer, og engasjementet fra ledelsen har økt. Nå kommer det tanker og spørsmål – og også krav – fra ledelsen. Utviklingen drives av en intern arbeidsgruppe med personale fra flere av selskapets enheter, inkludert både teknikere og sjefer.

– Det er mange som har forslag og ideer, både på ledernivå og blant teknikerne våre. Når vi sitter sammen og arbeider i gruppen, kan vi enklere avgjøre hvordan vi skal prioritere innsatsen vår, og hva som er praktisk gjennomførbart. Det er en god arbeidsmåte som gir forståelse og transparens.

Göteborgs Spårvägar har en rammeavtale med Prevas som løper over fire år. Avtalen innbefatter kompetanse og innsats i forbindelse med implementeringen av Infor, men Prevas avlaster også kapasitetsmessig når det oppstår topper i virksomheten.

– Ressursene fra Prevas er kunnskapsrike og kreative, vi får hele tiden motforslag og tanker om hvordan våre egne ideer kan utvikles ytterligere, sier Khenny Hermansson. På enkle spørsmål har vi kunnet få raske svar, og når vi har hatt behov for å diskutere større utviklingspakker, har vi hatt en svært god dialog.

Kontinuerlig utvikling

Selv om implementeringen av Infor EAM er gjennomført, pågår det flere utviklingsprosjekter, blant annet integrering av den nye vognmodellen M33. Når de nye sporvognene tas i bruk, må de være lagt inn i Infor EAM. Det handler på den ene siden om å kunne håndtere vedlikeholdsarbeidet på en effektiv måte, og på den andre siden om å lage en struktur for håndtering av garantisaker.

– Bombardier, som leverer M33, skal arbeide direkte i systemet til Göteborg Spårvägar, sier Håkan Sjöberg. Det betyr blant annet at de cirka 200 komponentene som omfattes av leverandørens garanti, kommer til å bli hentet inn automatisk.

Ytterligere et potensial for fremtiden er at Infor EAM kontinuerlig samler inn store mengder data. Det handler for eksempel om hvor mange kilometer hver vogn har rullet, og på sikt også antall døråpninger, start og stopp og så videre.

– Det er informasjon som kommer til å ligge til grunn for vedlikeholdsarbeidet vårt. Vi kan sette inn tiltak før en viss del blir utslitt eller går i stykker. Vi har allerede tatt et stort sprang fremover, og nå ser vi store muligheter til å legge til ytterligere funksjonalitet og verdi, oppsummerer Lalla Fondin.

Faktaruta Infor EAM

 • En installasjon av Infor EAM tar cirka 4-6 uker, avhengig av hvilke ressurser kunden selv kan sette av til arbeidet.
 • Hittil har Prevas gjennomført mer enn 80 installasjoner for kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
 • Tidligere installasjoner viser at det er mulig å effektivisere vedlikeholdsarbeidet med opptil 50 prosent – det frigjør tid til planlegging og forebyggende innsats.

Kontakt os
Ylva Amrén, Region Manager West Prevas AB, e-mail

Göteborgs Spårvägar digitaliserer vedlikeholdsarbeidet sitt
Göteborgs Spårvägar digitaliserer vedlikeholdsarbeidet sitt
Göteborgs Spårvägar digitaliserer vedlikeholdsarbeidet sitt
 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Scatec ASA

  Digitalisert vedlikeholdsløsning for solcelleinstallasjoner

Relaterte case