sv  dk  en  

no en sv dk
Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Styrk FoU-kapasiteten og øk innovasjonstakten.

Mange markedsledende bedrifter følger den fremgangsrike strategien med å engasjere teknologiske konsulenter. Grunnen til å gjøre dette kan være at man vil tilpasse seg midlertidige topper av arbeidsbelastning, eller at man ønsker eksperthjelp innen et bestemt teknologiområde som ikke ligger innenfor kjerneområdene til bedriftens FoU-avdeling. Krav til kortere utviklingssykluser og utnyttelse av nye teknologier gjør det vanskelig både for store og små organisasjoner å gjøre alt selv, med bare sine egne ansatte. Noen viktige kompetanser trengs bare under en del av en forretningssyklus. Derfor er det lurt å engasjere en konsulent med den riktige kompetansen og samtidig dra fordel av en mer fleksibel kostnadsstruktur.

Prevas tilbyr teknologisk ekspertise, kombinert med gode kunnskaper om industriens domenekrav som kundene må oppfylle. Vi forsøker alltid å etablere langvarige relasjoner med kundene. Det gjør at vi kan tilby kundene målrettet rekruttering for kortsiktige og langsiktige behov, samt teknologiske konsulenter med ekspertise på bestemte områder.

Spesialistteam – tilpasset kundens prosjektbehov

Vi tilbyr kundene et komplett prosjektteam eller spesialister enkeltvis, som kan arbeide ute på kundens anlegg eller ved Prevas' kontor. Ditt prosjektteam kan utformes for å sikre at du får den riktige sammensetningen av spesialister.

Vi har eksperter tilgjengelige innen nedenstående kompetanseområder.

  • Prosjektledelse
  • Kvalitetssikring
  • Testing og verifisering

For flere av våre ekspertområder tilbyr vi standardiserte og tilpassede opplæringer.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging