sv  dk  en  

no en sv dk
Livssyklushåndtering av driftsmidler

Livssyklushåndtering av driftsmidler

Livssyklushåndtering av driftsmidler innebærer optimal håndtering av de fysiske driftsmidlene til en bedrift for å optimalisere verdier, minimalisere negative miljøpåvirkninger og energiforbruket under hele levetiden til driftsmiddelet. Prevas fokuserer på produksjonsdriften i denne sammenhengen, men de fleste løsningene og prosessene kan implementeres til å håndtere hvilke som helst realverdier i en bedrift.

Det omfatter slike ting som planlegging, budsjettering og utforming av anlegg, konstruksjon, idriftsetting, produksjonsoperasjoner, vedlikehold, ombygginger og oppgraderinger, og til slutt håndtering av driftsnedleggelse/utskifting av anlegg, utstyr eller lokaler.

Håndteringen strekker seg på tvers av avdelinger, steder, lokaler og, i enkelte tilfeller, forretningsenheter. Ved å håndtere driftsmidler på tvers av anlegget kan bedriften oppnå bedre utnyttelse og ytelse, redusere kapitalkostnader og driftsmiddelrelaterte driftskostnader, forlenge levetiden til driftsmidlene og dermed forbedre avkastningsgraden (ROA). Støtte for ulike bedriftstyper og språk er avgjørende for en effektiv EAM-løsning.

Det grunnleggende prinsippet for livssyklushåndtering av driftsmidler er å laste opp strukturen til anlegget allerede i planleggings- og utformingsfasen. Budsjetter og all annen informasjon slik som teknisk informasjon og innkjøpsinformasjon, samles så inn og knyttes til anleggsstrukturen etter hvert som den blir til. Potensielle leverandører blir bedt om å laste opp informasjon i henhold til strukturen, noe som gjør informasjonshåndteringen effektiv. Løsningene fra Prevas er 100 % webløsninger for å forenkle dette. Når de endelige utformingene er godkjent, er anlegget allerede i EAM-systemet, inkludert alt av dokumentasjon, reservedeler, innkjøpsinformasjon, instruksjoner, forebyggende vedlikeholdsplaner, målverdier for forbruk, garantier og KPI-er for håndtering av driftsmiddelytelse. Ytelsesdataene for driftsmidlene samles deretter inn helt fra begynnelsen og sammenlignes med målverdiene – noe som legger grunnlaget for livssyklushåndteringen av driftsmidlene basert på fakta og dataanalyse.

Prevas Infor EAM omfatter alle funksjonene man trenger for å håndtere driftsmidler fra planleggingsfasen, gjennom driftsfasen og omsider gjennom nedleggelsesfasen. Prosjekt- og budsjetthåndtering, innkjøps- og lagerhåndtering, håndtering av driftsmiddelytelse er integrerte moduler i Infor EAM som gir deg livssyklushåndtering av driftsmidlene.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging