language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2018-05-11

Kamerasystem for digitalisert prosesstyring

Prevas har utviklet et visjonssystem for å sikre og optimere valsingen av store plater hos Outokumpu – et system som også har vakt stor interesse innenfor andre industrier. Den digitale løsningen er både skalerbar og tilpasningsbar til ulike bruksområder og virksomheter med avansert måling kombinert med kostnadseffektiv teknologi.

Digitaliseringen med Prevas kamerasystem hjelper Outokumpu med å smi mens jernet er varmt.

– Interessen for tilpassede systemer av denne typen er stor innenfor mange ulike bransjer, fra stål- til næringsmiddelindustrien, konstaterer Martin Östberg, konsulent hos Prevas. Det finnes egentlig ingen grenser for hva vi kan gjøre, det er opp til kunden å bestemme hva systemet skal klare.

Angående skalerbarheten så kan det handle om valsede plater på tre ganger fire meter, men med en annen optikk kan det like gjerne dreie seg om tre ganger fire millimeter. Eller hvorfor ikke mikrometer? Optikken styrer nøyaktigheten, og basert på den kan systemet alltid levere samme presisjon.

– Det er et tilpasningsbart digitaliseringsverktøy der vi erstatter mekanisk måling med en helt berøringsfri variant, påpeker Martin.

Samarbeidet med Outokumpu ble innledet ved at Prevas analyserte deres tidligere utstyr og presenterte ulike endringsforslag til en ny og stabil teknologisk plattform. Den ferdige løsningen bruker standardprodukter og programvare fra National Instruments.

Siden det valsede materialet sveller ulikt, lå fokus på å oppnå det optimale rektangelet basert på en gitt tykkelse, lengde og bredde. Her hjelper kamerasystemet operatøren med å optimere prosessen i sanntid. Kombinasjonen av kamerateknologi og matematikk kvalitetssikrer valsingen på en helt annen måte enn tidligere, med raskere håndtering, mindre materialsvinn og lavere energiforbruk.

I leveransen inngikk også kobling av måleverdiene mellom ulike systemer. Integrasjonsarbeidet kan være omfattende, ettersom kamerasystemer ofte leverer enorme mengder data, et underlag som må «vaskes» for å kunne brukes som informasjon i andre systemer.

– Det finnes flere aktører som tilbyr kamerainspeksjoner, men som dette eksempelet viser, er det implementering og tilpasning som er det avgjørende, forteller Anders Magnusson, også han konsulent hos Prevas. Vi har bygd opp erfaring og implementert mange systemer, noe som gjør at vi kan oppfylle de spesifikke kravene som kundene har.