language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2019-06-07

Prevas satser på UX.

Behovene for å utvikle brukervennlige og smarte produkter, systemer og tjenester øker. Derfor starter Prevas et nytt forretningsområde med fokus på brukeropplevelsen (UX).

Bildetekst: Helena Gautam i Prevas AB

Prevas arbeider med å ivareta de mulighetene teknologi og digitalisering gir. Bransje etter bransje digitaliseres, og det går raskt. Produkter og tjenstester tilkobles og samler inn store mengder data. Dette muliggjør nye måter å arbeide med informasjon på, mellom ulike plattformer, mennesker og teknologi. Prevas har startet en forretningsenhet som skal ha fokus på brukeropplevelsen (User Experience, UX), med den nye medarbeideren Helena Gautam i spissen. Helena har lang erfaring innen konsulent- og byråverdenen. I løpet av de siste årene har hun jobbet med større e-handelsprosjekter og ser mange paralleller mellom hvordan denne bransjen har utviklet seg, og hvordan andre bransjer nå virkelig er i siget. Det handler om hvordan man jobber med datadrevet analyse, omnikanalstrategier, brukersentrert design, personalisering og evnen til å finne nye forretningsmodeller i en raskt foranderlig verden, for å nevne noe.

– Prevas er ikke alene om å ta denne satsingen, men med Prevas' solide erfaring innen området smart industri og smarte produkter, tror jeg at de beste forutsetningene er til stede for å hjelpe selskaper med å skape mer brukervennlige og langsiktige produkter og tjenester som fungerer sømløst mellom digitale og fysiske miljøer, sier Helena Gautam, ansvarlig for den nye forretningsenheten innen UX. I Prevas er vi eksperter på brukeropplevelser og grensesnitt, der brukeropplevelsen må være intuitiv, enkel og konsekvent i både digitale og fysiske grensesnitt. Vi jobber nært teknologien og vet hvilke utfordringer og muligheter dagens teknologi gir.

UX (User Experience) handler om hvordan brukeren samhandler med og opplever et visst produkt, system eller en tjeneste. Med mennesket i sentrum skaper vi innovative, bærekraftige løsninger for kundene våre. I Prevas jobber vi kontinuerlig med å utgjøre en forskjell, skape merverdi og forbedre hverdagen for mennesker. Med dagens arbeidsmetoder kan vi påvise økt lojalitet og engasjement, som i sin tur gir et sterkt varemerke, tydelige konkurransefordeler og økt lønnsomhet.

– Det finnes et enormt potensial på markedet. Innen ett år satser vi på å være 10 personer i Malmö og flere på andre steder. Samtidig er det ytterst viktig at vi vokser med personer som har den riktige kompetansen, sier Helena.

Våre designere er med fra prosjektstart og sørger for at UX gjennomsyrer hele prosjektet. Vi hjelper til og utfører alt fra research og brukertester til kartlegging av behov og mål. Vi arbeider også med tilgjengelighet, kravsetting og strategi samt leverer grafiske grensesnitt og visuell design på detaljnivå.

– Vi kan tilby både konsulenter og helhetsløsninger innen strategi-, konsept- og prototypearbeid, UX/UI-design og utvikling av komplette nettapplikasjoner, apper og digitale verktøy, fortsetter Helena.