language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2019-11-25

Bærekraftig produksjon i fokus når Prevas og Recab blir partnere.

Prevas og Recab er begge etablerte leverandører innen svensk industri. Partene har nå valgt å innlede et uavhengig samarbeid om bærekraftig produksjon, i den hensikt å kunne tilby helhetsløsninger som gjør det enklere for organisasjoner å ta neste skritt på digitaliseringsreisen.

Industrien står foran stadige utfordringer og må finne nye løsninger for å oppnå mer moderne og bærekraftig produksjon.

– For å komme dit er det digitalisering, automatisering og smart produksjon som gjelder, sier Ylva Amrén, regionssjef hos Prevas. Mange selskaper har påbegynt digitaliseringsreisen, men fordi det fortsatt handler om små skritt, går det altfor sakte. I tillegg er mange digitaliseringstiltak lagt på is, fordi man forventer at IT-utstyret som brukes i kontormiljøet, også skal håndtere det til tider tøffe produksjonsmiljøet i en fabrikk. Vi vil gjøre det enklere å ta neste skritt og tørre å stole på at det fungerer, ved å tilby bærekraftige helhetsløsninger med de riktige forutsetningene.

Hvis man fortsetter som man alltid har gjort, kan det bli vanskelig å beholde en markedsposisjon. Incitamentene for endring er dermed sterke, og det er mye som skjer nå. Produktutvalget blir betydelig mer omfattende og kompleksiteten øker, med den følge at industrivirksomheter stilles overfor nye utfordringer i en helt ny takt enn før.

– Prevas og Recab utfyller hverandre på en utmerket måte, fortsetter Ylva Amrén, som er svært glad for samarbeidet. Gjennom Prevas' solide kompetanse innen produksjonslogistikk, robotisering, automasjon, tilkoblede maskiner med tilstandsovervåking, dataanalyse med AI og maskinlæring, samt Recabs ekspertise innen sensorer, industriell kommunikasjon og skreddersydde industrielle datamaskiner, kan vi sammen tilby kundene våre fremtidssikre og innovative helhetsløsninger.

– Vi er svært fornøyde med det nye samarbeidet med Prevas, sier Carolin Burlin, adm. direktør ved Recab. Vi ser at selskaper som ønsker å digitalisere virksomheten sin, har et stort behov for helhetsløsninger. Å få samarbeide med noen som Prevas, som har over 30 års erfaring med teknologibasert virksomhetsutvikling, verdsettes høyt. På grunn av dette samarbeidet kan produktene våre virkelig komme til sin rett ute i industrien. Når vi slår sammen kompetansen vår på denne måten, skifter vi alle til et høyere gir.