language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2022-01-25

Prevas AS inngår rammeavtale for digitale tjenester med Nye Veier

Skal levere bistand knyttet til deres Digitale Driftsstøttesystem.

Nye Veier har valgt Infor EAM fra Hexagon som sitt drifts- og vedlikeholdssystem. Løsningen er et kjernesystem for å realisere Nye Veiers ambisjoner som nytenkende drivkraft innenfor den norske samferdselssektoren. For å bistå med å realisere denne ambisjonen har man søkt etter ett konsulentselskap med dyp kompetanse på denne programplattformen og gode, relevante kundereferanser.

Kriteriene var i tillegg knyttet opp til kompetanse på forvaltning, system- og dataarkitektur, samt konfigurasjon, utvikling og tilpasning.

Valget av leverandør falt på Prevas AS. Avtalen strekker seg over fire år og har en ramme på opptil 10 MNOK.

– Vi har allerede jobbet tett sammen med Nye Veier i den første delen av denne implementeringen, sier Einar Alexander Andersen, Daglig leder i Prevas. Våre konsulenter har lang erfaring med bistand og rådgivning rundt Infor EAM og vi opplever det som svært spennende å være med på Nye Veiers ambisiøse reise fremover. Prevas opplever stor etterspørsel etter kompetanse rundt Infor EAM og vi øker nå rekrutteringstakten fremover for å styrke vår posisjon som ledende på plattformen i Norden.

Nye Veier har gjennom anskaffelsen av en GIS-løsning og videre en drifts- og vedlikeholdsløsning fra Infor tatt to viktige plattformvalg.

– For å realisere de mulighetene som ligger i EAM løsningen fra Hexagon har vi valgt å inngå en rammeavtale med Prevas. Gjennom denne rammeavtalen har vi sikret tilgang til kompetente konsulenter med lang erfaring på løsningen, også etter at løsningen er implementert og operasjonalisert, sier Magnus Johansen, Leder drift og vedlikehold i Nye Veier.

Bildetekst:
Planlagt vedlikehold på E18 strekningen Tvedestrand-Arendal. (Foto: Otera Traftec AS)