language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2022-08-30

Automatisert planlegging frigjør ressurser hos Moelven

For å optimalisere produksjonen av limtrebjelker gjelder det å lime så mye materiale som mulig samtidig. Sammen med Prevas utvikler Moelven i Töreboda et web-basert system som automatiserer det tidkrevende planleggingsarbeidet for limpressing.

– Kunnskapen om produksjonen finnes hos våre medarbeidere, sier Niklas Lindh, produksjonssjef på Moelven i Töreboda. Gjennom å satse på automatisering kan vi benytte deres kompetanse og erfaring på en bedre måte.

Moelven i Töreboda produserer limtrebjelker for tre kundesegmenter – byggvarehandel, produsenter av modulhus, samt for større byggeprosjekter som f. eks. idrettshaller og badeland. Virksomheten har også egne konstruktører som beregner styrke og tar frem konstruksjonstegninger for kundeprosjekter.

- Tre som konstruksjonsmateriale har mange fordeler, det er blant annet motstandsdyktig i krevende mijøer og er et miljøvennlig og bærekraftig alternativ til stål, sier Niklas Lindh. Den nåværende mangelen på stål bidrar også til fordelaktige priser.

Optimering med hjelp av web-basert programvareutvidelse

Ved årsskiftet innførte Moelven et nytt forretningssystem på konsernnivå. Samtidig ville de oppdatere den eksisterende systemstøtten for planlegging av limpressingen – øke automatiseringsgraden og gjøre det mer brukervennlig. Prevas ble engasjert for å utvikle en web-basert programvareutvidelse til å håndtere planleggingen.

For Prevas er samarbeidet med Moelven veldig spennende da det er potensial for å overføre optimeringsprinsippene til produksjonsflyten i andre bransjer. Å prioritere og deretter utføre arbeid i en viss rekkefølge for å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig er en vanlig utfordring innen industrien.

- Det er heftig at vi kan benytte menneskers erfaring og kompetanse for å utvikle systemstøtte som deretter gir enda bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene, sier Erik Forsling, prosjektleder og virksomhetskonsulent hos Prevas. Den ensformige delen av arbeidet håndteres automatisk og det frigir tid til for eksempel opplæring, preventivt vedlikehold og forbedringsarbeid.

Den web-baserte løsningen som Prevas har utviklet kommer til å benyttes for produksjonsplanlegging på flere av Moelvens fabrikker i Norge og Sverige. Systemet er også utformet for å kunne håndtere flere limpresser i samme fabrikk.