language arrow_drop_down
DK SE EN
Nyhet: 2022-10-20

Prevas inngår partneravtale med IFS Ultimo for å optimalisere anleggsforvaltning og vedlikehold

Prevas, en velkjent leverandør av blant annet vedlikeholdssystemer og Asset Management i det nordiske markedet, har inngått et samarbeid med Enterprise Asset Management programvareleverandøren IFS Ultimo.

Bildetekst:
Bakerste rad: Arnt Rokstad (Prevas), Dag M. Kjensbekk (Prevas), Freddy Vos (IFS Ultimo), Tom Thoresen (Prevas) og Per Malmcrona (Prevas). Fremste rad: Pernilla Ågren (Prevas), Ylva Amrén (Prevas), Manar Abd-Alhe (Prevas), Einar Alexander Andersen (Prevas) og Marcel Leeflang (IFS Ultimo).

IFS Ultimo er ledende innen EAM-programvare og har utvidet sitt fotavtrykk globalt i et raskt tempo de siste årene gjennom et voksende nettverk av partnere. Dette samarbeidet utvider Prevas sin løsningsportefølje og gjør selskapet i stand til å tilby enda flere kunder attraktive og kostnadseffektive løsninger for proaktivt og prediktivt vedlikehold.

Ylva Amrén, regionsjef Vest i Prevas, forklarer hvorfor begge selskapene tilfører verdi for hverandre.
"Vårt partnerskap med IFS Ultimo vil utgjøre en forskjell for organisasjoner som ønsker å effektivisere driften med kostnadseffektive Asset management løsninger. Prevas sin store kundebase omfatter en rekke ulike bransjer og vitner om at vi forstår våre kunder og deres behov.”

Asset Management er et uttalt satsingsområde for Prevas. De siste årene har man doblet sin leveransekapasitet og har nå rundt 40 ansatte som fokuserer hovedsakelig på Asset Management og vedlikeholdsstyring.

«IFS Ultimo-plattformen er intuitiv, tilpasset for alle nordiske språk, muliggjør et høyt tempo i implementeringen og er kostnadseffektiv» fortsetter Ylva Amrén. Vi er allerede i gang med to kundeprosjekter hvor kundene har ventet på en lokal partner med solid kompetanse kombinert med en skalerbar og helhetlig løsning for å ta vare på sine anlegg.”

Marcel Leeflang, leder for Channel Sales i IFS Ultimo, legger til:
«Prevas er en anerkjent leverandør av vedlikeholdssystemer og Asset Management på det nordiske markedet. Det gjør meg veldig entusiastisk over dette samarbeidet. Ved å inngå dette partnerskapet vil vi bli presentert for det nordiske markedet av en sterk partner som fungerer som en IFS-Ultimo løsningsleverandør og håndterer IFS-Ultimo relaterte prosjekter og implementeringer. Prevas ansatte er lokalt representert i salg, prosjekter og påfølgende forvaltningstjenester, noe vi begge vet er høyt verdsatt av våre felles kunder. Gjennom å utvide Prevas porteføljen av løsninger med Ultimo-IFS, tilbyr vi utstyrsintensive kunder i det mellomstore markedet i Norden en attraktiv og kostnadseffektiv løsning for proaktivt og prediktivt vedlikehold.»

Foruten de felles fordelene selskapene ser, spilte oppkjøpet av Ultimo av IFS sommeren 2022 også en rolle. Prevas og IFS har vært i partnerskap siden 2019 og for Prevas er dette partnerskapet også en naturlig forlengelse av deres nåværende samarbeid med IFS.