language arrow_drop_down
DK SE EN

Hvordan få mer fornøyde brukere og øke bruken av systemet?

Typiske utfordringer vi ser hos kunder:

 • Knapphet på interne ressurser
 • Henger etter med registrering av utstyr og aktiva
 • Henger ikke med på utviklingen – mange moduler/funksjoner som ikke er i bruk
 • Systemet fremstår som lite brukervennlig for sluttbrukerne
 • Vanskelig å rulle ut systemet til alle enheter/brukergrupper
 • Onboarding og opplæring av nye ansatte tar tid og er krevende
 • Systemadministrasjon er tungt fordi det gjøres sporadisk og sjelden

Gjennom Prevas EAM Services kan vi overta oppgaver du ikke har kompetanse eller kapasitet til å utføre selv:

 • Bruker- og systemadministrasjon
 • Beste praksis konfigurasjon
 • Rapporter
 • Overvåkning av kritiske prosesser
 • Onboarding av nye medarbeidere på løsningen

Samtidig lanserer vi nye tilleggsmoduler, kort beskrevet under! Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i EAM Services.

 

Gantt planlegger

Gantt planleggeren er en enkel visualisering av prosjekters tidsplan som er bygget inn i EAM. Den hjelper deg med å finne ut hvem som skal gjøre hva, når arbeidet skal starte og hvor lang tid vil det ta å gjennomføre arbeidet. Diagrammet gir samtidig et intuitivt overblikk over arbeidsordre og aktiviteter. Det er lett å oppdatere (dra & slipp), legge til aktiviteter etc… og alle endringer lagres tilbake til EAM.

 

To-faktor-autentisering

To-faktor-autentisering gir en ekstra sikkerhet ved pålogging. Det er større og større krav til datasikkerhet, og det kan godt være at din bedrift kan nyte godt av økt sikkerhet.

 

Deep Linking

Prevas har laget en funksjon for automatisk mailutsending med kalenderinvitasjon til den som settes som utførende på en arbeidsordre. Teknikere kan så godkjenne invitasjonen og åpne arbeidsordren direkte fra kalenderen. Dette gir en forenklet arbeidsflyt for alle som skal utføre arbeidsordre på mobile enheter. Alt i alt, så sparer bedriften verdifull tid ved å bruke mindre tid på å finne riktig arbeidsordre.

 

 • Karlstad kommune

  Karlstad kommune sikrer fremtidens VA-vedlikehold med HxGN EAM

 • Göteborgs Spårvägar

  Standardisert og skybasert vedlikeholdssystem, samarbeid mellom Göteborgs Spårvägar og Prevas

 • Hexagon Ragasco

  Effektiv lagerstyring og redusert svinn med HxGN EAM

 • Hydroscand

  Fleksibelt produksjonssystem til Hydroscand

Relaterte case