sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjonsplanlegging Prevas

Produksjonsplanlegging

For å kunne møte den økte konkurransen og de økte kundekravene, går industrien over til en mer fleksibel produksjon. For å kunne håndtere den nye fleksible produksjonen på en effektiv måte, blir det stadig viktigere med prosesser og verktøy for produksjonsplanlegging.

Produksjonsplanlegging handler om å fastsette realistiske leveringsdatoer ved å ta andre ordrer i betraktning og samtidig sikre høy utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, for eksempel ved å unngå flaskehalser, kostbart overtidsarbeid eller unødvendige omstillinger av maskiner. Uten riktig verktøy for hånden kan det bli nærmest umulig å håndtere planleggingsoppgaven på en effektiv måte.

Prevas tilbyr investeringsstøtte, utvikling, integrering, opplæring så vel som support under hele prosessen fra kravspesifikasjon til fungerende produksjonsplanleggingsløsning.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging