sv  dk  en  

no en sv dk
Produksjonsutvikling Prevas

Produksjonsutvikling

I takt med at industriens globale konkurranse øker, samtidig som kundene stiller krav til stadig kortere leveringstider og flere produktvarianter, øker behovet for hele tiden å effektivisere produksjonen. Eiernes krav til avkastning setter fokus på kapitalbinding og å få ut mer fra det eksisterende produksjonsanlegget. Dette gjør at man hele tiden må jobbe med effektiviseringer i kapitalutnyttelse og prosesser.

Prevas har i mange år arbeidet med å effektivisere kundenes produksjonsanlegg. Med erfaring fra flere bransjer kan Prevas sikre konkurransedyktige løsninger.

Prevas jobber for eksempel med verdistrømsanalyser, ledetids- og omstillingstidsreduksjoner, lageromsetningshastigheter og kvalitetssikring. Vi arbeider ut fra et lean-perspektiv, der vi finner modeller som Six Sigma og 5S.

Vi arbeider etter utprøvde modeller som sikrer en effektiv og strukturert arbeidsmåte med konkrete forbedringsforslag som resultat. Vi er selvsagt også med i gjennomføringen av forbedringsinitiativene som besluttes.

Vårt Center of Excellence for produksjonsforbedringer tilbyr tjenester som på en effektiv måte analyserer produksjonen og foreslår tydelige forbedringsinitiativer, som forbedrer lønnsomheten og konkurranseevnen.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging