sv  dk  en  

no en sv dk

Produkter og moduler

Programvare, plattformen Viking

Plattformen Viking er Prevas´ programvareplattform for måle- og kontrollsystemer. Plattformen er modulbasert, og bygger på åpne standarder. Viking er lett å konfigurere, og er ikke bundet til en spesifikk I/O-type eller et bestemt grafisk brukergrensesnitt, da dette kan endres fra prosjekt til prosjekt. Med denne plattformen er det mulig å få i gang et testsystem på svært kort tid. Operatøren kan fokusere på de prosjektspesifikke delene (det grafiske brukergrensesnittet, spesielle I/O-signaler etc.) fordi systemets ryggrad allerede er på plass med ekstra programvare for standard-I/O og kommunikasjon.

Maskinvare, Fault Insertion Signal Conditioning (FISC)

FISC er viktig ved autentisering av kontrollenheter. F.eks. må sensorfeil bli testet for å sikre at roboten ikke ødelegger noe, eller at bilens bremser fungerer. Testing av denne type feil krever feilinjisering.

Kontrollenheter har en rekke forskjellige signaler – analoge, digitale, PWM (pulsbreddemodulering) – i ulike spenningsområder. De fleste av disse signalene kan kobles direkte til datamaskinens I/O. Normalt trenger bare noen få signaler å modifiseres for å bli matet til I/O-en. I enkelte tilfeller er det også nødvendig med belastning. Våre FISC-kort har digital signalbehandling og piggyback-muligheter for signalbehandling.

Våre FISC-kort er en kombinert løsning for kombinasjonen feilinjisering og signalbehandling.

Exchangable Loadbox

Formålet med Exchangable Loadbox er å tilby en fleksibel testløsning for mange forskjellige typer enheter.

Exchangable Loadbox oppretter forbindelse mellom kontrollenheten og testsystemet, og er lett å skifte ut, hvilket gjør det mulig å konfigurere testsystemet for andre typer kontrollenheter på et øyeblikk. Exchangable Loadbox inneholder alle kabler og alle belastninger som kreves for den spesifikke ECU-en (Electronic Control Unit).

ECU-en kan plasseres i Exchangable Loadbox, koblet på forsiden eller montert oppå ved hjelp av en festeanordning. 

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging