language arrow_drop_down
DK SE EN
share

Mikon, for bedre produktivitet, sikkerhet og kvalitet

Mikon er et fleksibelt informasjonssystem som gir deg økt innsikt og kunnskap om dine produksjonsprosesser, enten de er høyfrekvente med enkle målinger, eller er lavfrekvente med komplekse data. Eller begge deler.

Resultatet er økt lønnsomhet og forbedret kommunikasjon med alle interne og eksterne aktører. Mikon er fleksibelt og skalerbart og kan enkelt integreres med andre systemer. Enkelt å installere, konfigurere, bruke og vedlikeholde. 

Mikon hjelper deg med:

 • Innsamling, prosessering og lagring av data fra hele selskapet
 • Konsolidering av informasjon fra ulike kilder (ERP, Lab, DCS etc) og forskjellige nivåer (enkeltinstrumenter, prosessområder, avdelinger, selskap, konsern).
 • Automatisk beregning og oppdatering av analyser og nøkkeltall for løpende oversikt og kontroll
 • Beregninger, både hendelsesdrevne, datadrevne og brukerinitierte
 • Datasikkerhet og tilgangskontroll

Noe som gir:

 • Færre feil
 • Mindre arbeidsinnsats
 • Raskere beslutningsprosesser
 • Bedre involvering av ansatte
 • Bedre innsikt i prosessene

Og dermed:

 • Økt lønnsomhet

Informasjonssystemer tilpasset:

 • Produksjonsprosesser
 • Labratorieinformasjon
 • Miljørapportering
 • Produksjonsoptimalisering
 • Tilstandsovervåkning
 • Sanntidsdatabase
 • Rapportering for oljeselskap

Kontakt oss i dag hvis du vil vite mer om hvilke løsninger vi kan tilby din bedrift.

Bestill et møte med oss!

Vi vil gjerne møte deg!
Referanser

  #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink ) #makeReference( $imgNode $customerName $title $articleLink )

Kontakt oss

Så forteller vi mer!

Følg oss på sosiale medier

Delta i samtalen