sv  dk  en  

no en sv dk
Sikkert arbeid og overholdelse

Sikkert arbeid og overholdelse

Sikkerheten først

Kapitalforvaltningsprosesser må utformes til å garantere sikkerheten til operatører, teknikere og i mange industrier kundene og innbyggerne. Transportindustrien, kjernekraftindustrien og forsvarsindustrien er eksempler på dette. Miljø-/utslippsaspektene av produksjonen håndteres ofte i henhold til lignende eller tilsvarende prosesser. IT-supporten må ha sporbarhetsfunksjoner på feltnivå, og i enkelte industrier, som helse og omsorg, også elektroniske signaturer. En annen viktig funksjonalitet knyttet til sikkerheten, er dokumenthåndteringen. Sertifikater, godkjenninger, arbeidstillatelser og utestengingsskjemaer er eksempler på dokumenter som må håndteres med versjoner og lagres med transaksjonshistorikk.

Ulykker og nestenulykker håndteres ofte i egne systemer, men det er en god løsning å rapportere tilbake nestenulykker via det webbaserte EAM-systemet. Nestenulykker vil da bli knyttet til driftsmidlene og kan analyseres og følges opp.

Sikkert arbeid – beste praksis

Når en arbeidsordre eller en arbeidsforespørsel er satt til en risikotype som krever en arbeidstillatelse, opprettes det automatisk en arbeidstillatelse. Arbeidsordrekategorien kan angis manuelt eller automatisk fra driftsmiddelets tag eller plassering. De nødvendige aktivitetene legges til arbeidstillatelsesordren. Disse aktivitetene utføres og rapporteres tilbake – deretter frigis alle arbeidsordrene som er knyttet til tillatelsen. Når alle arbeidsordrene er rapportert som utført, endres arbeidstillatelsesordren igjen og opplåsingsaktivitetene starter. Flyten suppleres vanligvis med signerte dokumenter som skannes og lastes opp til tillatelsen eller en systemelektronisk signatur.

Overholdelse

EAM-systemet settes opp i en arbeidsflyt som tilfredsstiller kravene i forskriftene. Det kan være inspeksjoner eller prøver for analyse eller fornyelse av sertifikater i henhold til reglene. Arbeidsflyten, dokumenthåndteringen og den fullstendige sporingsfunksjonaliteten i EAM-systemet overholder enhver forskrift i enhver industri.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging