sv  dk  en  

no en sv dk

Nytt nummer av TechTrends, vårt kundemagasin

NYHETER

2016-04-26

Innen teknikk- og IT-bransjen finnes det en rekke nye begrep å forholde seg til; IoT, Cloud, Connectivity og Innovation for Growth, som har vært Prevas sitt slagord i mange år.

Prevas Tech Trends nr 1 2016

For drøyt 30 år siden startet den industrielle bruken av mikroprosessorer og personlige datamaskiner riktig å ta fart. Vår målsetning var og er fortsatt å hjelpe våre kunder å ta til seg den nye teknikkens muligheter og styrke deres konkurransekraft gjennom å utvikle nye, moderne produkter og effektivisere prosesser. Gjennom årenes løp har vi sammen med våre kunder gjennomført tusentalls prosjekter og oppdrag innen en rekke ulike bruksområder og bransjer. Nå er det ikke lenger mikroprosessorer og datamaskiner som utgjør teknikkspranget. I dag består utfordringen i å utnytte de mulighetene som digitaliseringen, Internet of Things og Industri 4.0 bringer med seg. Dette påvirker hele vår nordiske industri og er viktige midler for å oppnå et bærekraftig samfunn. Prevas har levert løsninger innenfor disse områdene i mange år og vårt tilbud på dette området gjør oss til en viktig partner for mange kunder.

Den raske digitaliseringen sammen med industriens stadige jakt på økt produktivitet og nye smarte produkter, skaper nye forretningsmuligheter og nye selskaper ser dagens lys. Her finnes det et sterkt behov for samarbeidspartnere som Prevas. Les for eksempel om håndprotesen Hy5 på side 4. Mellomstore og til og med større internasjonale selskaper trenger også bistand for å tilpasse sin produktutvikling og produksjon. Myndigheter, helse og andre samfunnsfunksjoner står ovenfor store forandringer. Dagens krav til effektivitet gjør at selskaper og organisasjoner etterspør langsiktige partnerskap samtidig som nye kjøpemønstre innebærer et økt behov for å kjøpe ferdige løsninger i form av komponenter, produkter og prosessløsninger.

Vårt nye tilbud innen Produktutvikling (Product Development Solutions) er utviklet nettopp med målsetningen om å hjelpe våre kunder å utvikle produkter i den nye, digitaliserte verdenen. Muligheten til å koble sammen informasjon fra produkter og prosesser i nettskyen er også noe som Prevas jobber med. Les om Cermaq på side 6 som har full kontroll på sin lakseproduksjon gjennom sin nye webportal.

Jeg ønsker deg hyggelig lesning i denne fullpakkede utgaven av Tech Trends.

Les mer om alle våre prosjekter i vårt seneste kundemagasin TechTrends nr.1 2016 (in English).

Her kan du lese og inspireres av våre tidligere utgaver.

Teknikktrender, inspirasjon og nyheter fra Prevas.
Tech Trends er Prevas sitt kundemagasin og kommer ut 3 ganger i året.
For å bestille en trykket utgave og abonnere på kommende utgaver, klikk her.

FOR MER INFORMASJON

Prevas AS

Helena Lundin

Christian Torp

President/Administrerende direktør

Tel 

+47 479 76 206

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging