sv  dk  en  

no en sv dk
Digital kommunikasjon

Digital kommunikasjon

Maskiner som kommuniserer med hverandre.

Kommunikasjon mellom ulike produkter, både i hjemmet og industrien, er en sterk fremtidig trend. Prevas er ledende i Norden på innbygde systemer, og de fleste produkter som Prevas hjelper til med å utvikle, inneholder kommunikasjonsløsninger.

Internet of Things (IoT) eller tingenes Internett, er begreper som brukes når apparater og maskiner kommuniserer med hverandre uten at mennesker trenger å involvere seg for å starte kommunikasjonen. Prevas har utviklet avanserte teknologiske løsninger innen produktutvikling og industriell IT siden 1985.

Prevas er en heldekkende leverandør, og vårt tilbud innen digital kommunikasjon omfatter for eksempel maskinvare, programvare, mekanikk, prosjektledelse og plattformer som muliggjør rask produktutvikling.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging