sv  dk  en  

no en sv dk
EAM fleksibel arbeidsflyt

Fleksibel arbeidsflyt

Kundespesifikk arbeidsflyt.

Systemet konfigureres til å passe kundens prosesser og arbeidsflyt. Det vil gi deg en kraftig løsning som er skreddersydd til dine behov. 

Alle irrelevante felt og funksjoner er fjernet. Planlagte eller utførte oppgaver følger arbeidsflyten og flyttes automatisk mellom brukerens ulike innbokser, noe som sikrer at ingenting går tapt eller glemmes. Innboksene er dynamiske og kan konfigureres til å presentere ulike oppgaver i arbeidsflyten eller til å varsle brukeren om oppgaver som skal gjøres eller skulle ha vært gjort.

Hvilke garantier vil utløpe om tre måneder? Planlegg en inspeksjon av eiendeler mens garantiene fremdeles er gyldige. Hvilke høyprioriterte arbeidsordrer er ikke blitt startet i tide? Finn årsakene til forsinkelsene.

Startsiden skal inneholde relevante innbokser for den aktuelle brukeren slik at man ikke trenger å søke etter informasjon for å få oversikt. Det er lett å overvåke/kontrollere arbeidsflyten, og man kan måle og forbedre tidsfrister i prosessen. Vi ser ofte at en ikke-optimal arbeidsflyt forårsaker flere forsinkelser enn det faktiske arbeidet.

Infor EAM gir en arbeidsflyt som er skreddersydd til dine behov!

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging