sv  dk  en  

no en sv dk
Enterprise Asset Management

EAM Vedlikehold

Underpresterende utstyr kan ha mange omfattende – og negative – innvirkninger på den generelle helsen til en bedrift. Nedetid på aktive kan avbryte produksjonen og føre til lavere kundetilfredshet.

Mangelfullt forebyggende vedlikehold kan øke kostnaden med å holde utstyret i gang på topp effektivitet og tvinge bedriftene til å investere i nytt utstyr som kunne vært unngått.

Utilstrekkelig aktivaforvaltning kan resultere i at bedriftene bryter sikkerhetsforskrifter og regulatoriske krav. Fremgangsrike bedrifter innser at det å forbedre aktivaytelsen ikke bare vil redusere kostnader, men også øke kapasiteten for vekst.

Prevas leverer løsningene kundene trenger for å gjøre teori om til praksis og få deres EAM til å bli en kilde for bedre forretningseffektivitet.

Våre beste praksiser på EAM-området inkluderer en rekke integrerte løsninger som omfatter alt fra automasjonssystemer og MES -systemer til ERP-systemer lenger opp i IT-hierarkiet. De tradisjonelle vedlikeholdsprosessene er integrerte deler av våre produksjonsløsninger og forretningsløsningene støtter håndtering av ROI (Return on Investment), miljø- og energihåndtering gjennom hele levetiden til deres aktiva. Ytelsesmåling av alle aktiva og prosesser innen EAM skaper beslutningsgrunnlaget for alle ledelsesnivåer og innenfor alle tidsrammer. Vårt tilbud er en kombinasjon av forretningsprosesser, løsninger og produkter. Produkttilbudet er ofte basert på Infor EAM-suiten – en verdensledende EAM-programvareløsning fra Infor.

I tillegg til EAM Business Solutions tilbyr Prevas også EAM Manufacturing Solutions.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging