sv  dk  en  

no en sv dk
EAM Enterprise Aasset Management produksjonsløsninger

Enterprise Asset Management, EAM produksjonsløsninger

En Prevas aktivaforvaltningsløsning i et produksjonsmiljø håndterer alle aspekter av vedlikeholdsarbeid og materiellhåndtering, inkludert alle aktiva, reservedeler, materiell, lagerstyring og innkjøp. Dokumenthåndtering og håndtering av aktivaytelse og utnyttelse med rapporter og alarmer som støtter den generelle håndteringen og beslutningstakingen, er en annen viktig del av et ledende Prevas aktivalforvaltningssystem.

Prevas tilbyr best practice vedlikeholdsløsninger som er utviklet i tett samarbeid med våre drøyt 80 EAM- og vedlikeholdskunder i Norden. Løsningene omfatter alt fra tradisjonell arbeidsordrehåndtering for vedlikehold til innovative løsninger for tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold.

Integrering med  automasjons-, SCADA- og DCS -systemer gir sanntidsinformasjon om tilstand og produksjonsplanlegging for optimalt forebyggende vedlikehold.  Prevas' omfattende erfaring med alle systemer og løsninger, fra automasjon via MES- systemer opp til ERP-nivå, tilfører verdi til vedlikeholdsløsningen.

EAM-løsningen til Prevas inkluderer også dokumenthåndtering og vedlikeholdsinformasjon for å støtte beslutningstaking og effektiv prosessutvikling. Webløsningen gir et fullstendig og enkelt brukergrensesnitt med full konfigurering av arbeidsflyt og funksjonelt innhold – ned til feltnivå på hvert skjermbilde.   

Vedlikeholdsprosessene er utformet som integrerte deler av våre produksjonsløsninger for å oppnå produksjonseffektivitet og konkurransefortrinn.

Produkttilbudet er basert på Infor EAM suiten – en verdensledende EAM-programvareløsning fra Infor. Alle løsninger tilbys installert i kundens lokaler eller som skyløsninger.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging