sv  dk  en  

no en sv dk
FOCS, system for kontroll og optimering av ovner

FOCS – system for kontroll og optimering av ovner

Oppvarming av stålplater er en ekstremt energikrevende prosess. Samspillet med valsingen er kritisk for produktiviteten. Effektiv kontroll med ovner krever derfor optimering av så vel produktivitet og kvalitet som av energiforbruk. Prevas har sammen med bransjeorganisasjonene Jernkontoret og Metallurgical Research Institute AB (MEFOS) utviklet programvaren FOCS-RF som utfører denne optimeringen.

Tjenester for stålindustrien

• Varming før valsing:
   - Kontinuerlige ovner (FOCS-RF)
   - Batch-ovner (FOCS-PF)

• Varmebehandling basert på blant annet modellbasert regulering:
   - Kontinuerlige linjer
   - Batch-ovner

• Produksjonsstudier for ovner og forbrenning:
   - Produktivitet
   - Energi
   - Kvalitet

Prevas FOCS, brochurePDF.

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging