Hem
sv  dk  en

Glitrevannverket IKS valgte Infor EAM

Prevas vinner nok en kunde innen vann og avløp i Norge.

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Røyken, Drammen og Nedre Eiker. Glitrevannverket eier og driver fire vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 145 000 mennesker i de fire eierkommunene og i Sande og Frogn kommune. Vannkildene er Glitre, Røysjø og Holsfjorden.

Glitrevannverkets hovedformål er å forsyne sine eierkommuner med godt, nok og sikkert vann gjennom miljøfokusert, kompetent og systematisk forvaltning av vannkilder og vannforsyningssystem.

Som et ledd i dette arbeidet innfører nå Glitrevannverket FDV systemet Infor EAM fra Prevas for å vedlikeholde og ivareta alle sine anlegg og utstyr. Implementeringen starter i september og systemet vil integreres både mot deres eksisterende driftskontrollsystem og mot kartsystemet (GIS) for best mulig funksjonalitet. Brukerne vil kunne benytte systemet både fra mobiltelefon og nettbrett for størst mulig fleksibilitet.

”Vi forvalter infrastruktur med store gjenanskaffelsesverdier. Anlegg og komponenter blir gradvis eldre og vi vil systematisere og målrette vår drifts- og vedlikeholdsinnsats. Vi har behov for et moderne og funksjonelt FDV system som støtte for denne satsingen”, sier Arild Eek, Daglig leder i Glitrevannverket.

”Prevas overbeviste oss gjennom anbudsrundene at de både forstår våre behov og at Infor EAM har den rette funksjonaliteten for å møte disse. I tillegg har de en rekke gode referanser innen vann- og avløpsbransjen og vi ser frem til å utnytte dette til gjensidig erfaringsutveksling”.

Infor EAM fra Infor er en videreføring av systemet Datastream 7i og et av verdens mest utbredte service- og vedlikeholdssystem. Løsningen har rundt 15 000 kunder innen offentlig og privat sektor på verdensbasis og leveres i Norden av Prevas.

”Med Infor EAM har vi fått en sterk posisjon innen vann- og avløp i Norge ”, forteller Einar Alexander Andersen, Salgssjef i Prevas. ”Vi har samarbeidet med aktører som er sterke på området og har funksjonalitet som er godt tilpasset de behovene man møter i virksomheten. Vi vil gjerne være med å tilrettelegge for økt erfaringsutveksling mellom kundene våre og har også dette som eget tema på vårt neste brukermøte som finner sted i Oslo 26. – 27. oktober hvor en rekke kunder vil delta, så det blir flott å få med innspill fra Glitrevannverket.”

For mer informasjon og oppfølging

Einar Alexander Andersen, Sales Manager, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Morten Langbo, Sales Executive, Prevas AS
E-mail: morten.langbo@prevas.no , Mobil: +47 92 26 72 80

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008