sv  dk  en  

no en sv dk
Håndtering av driftsmiddelytelse

Håndtering av driftsmiddelytelse

Målet og håndteringen av driftsmiddelytelsen har mange dimensjoner i ulike tidsrammer. Én er å følge opp driftsmiddelinvesteringen for å identifisere nødvendige tiltak på produksjonslinjen/anleggsnivå. En annen er å kartlegge driftsmidlene, komponentene og leverandørene som gjør det mindre bra og ta tiltak. En annen igjen er å overvåke energiforbruket og sørge for alarmer og inspeksjoner før det oppstår tap og havarier. Å identifisere økt energiforbruk er en effektiv form for prediktivt vedlikehold fordi energiforbruket er et tidlig varsel om driftsmiddelproblemer eller vedlikeholdsbehov. En grunnleggende, men viktig prosess er å følge opp i budsjetter og analysere avvik.

Prevas har et EAM topp 10 rapportkonsept for måling av driftsmiddelytelse i produksjonen. Konseptet har en rekke rapportmodeller som kan brukes direkte fra systemet i møter eller som automatisk kan distribueres som en rapportpakke per uke, måned eller kvartal. EAM topp 10 er det minste intelligensresultatet fra et EAM-system i produksjon.

Den grunnleggende rapportpakken inkluderer

 • Rapport om nestenulykker og trender (sikkerhet)
 • Nedetidsanalyse/OEE knyttet til årsak for driftsmiddel/prosess
 • Budsjett – oppfølging av vedlikeholdskostnader (internt/eksternt arbeid og materiell)
 • Prosjektoppfølging (nedetid, ombygginger)
 • Vedlikeholdsarbeidstimer per utstyr – per akutt AO, korrigerende planlagt AO og forebyggende AO
 • Oppfølging av brukt materiell (lagertilgjengelighet, direktekjøp, ledetider)
 • Utkallingsrapport
 • Nedetid som skyldes vedlikeholdsarbeid – total tid, vedlikeholdstid, ledetid
 • Etterslep på forebyggende arbeid (inspeksjoner, forebyggende)
 • Forbruk (energi)
 • Informasjon om og trender for kritisk driftsmiddeltilstand (tilstandsovervåking)

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging