sv  dk  en  

no en sv dk
Mikon, Prevas produkt, fleksibelt infomasjonssystem

Mikon, for bedre produktivitet, sikkerhet og kvalitet

Mikon er et fleksibelt infomasjonssystem som gir deg økt innsikt og kunnskap om dine produksjonsprosesser, enten de er høyfrekvente med enkle målinger, eller er lavfrekvente med komplekse data. Eller begge deler.

Resultatet er økt lønnsomhet og forbedret kommunikasjon med alle interne og eksterne aktører. Mikon er fleksibel og skalerbar og kan enkelt integreres med andre systemer. Enkelt å installere, konfigurere, bruke og vedlikeholde. 

Mikon hjelper deg med:

 • Innsamling, prosessering og lagring av data fra hele selskapet
 • Konsolidering av informasjon fra ulike kilder (ERP, Lab, DCS etc) og forskjellige nivåer (enkeltinstrumenter, prosessområder, avdelinger, selskap, konsern).
 • Automatisk beregning og oppdatering av analyser og nøkkeltall for løpende oversikt og kontroll
 • Beregninger, både hendelsesdrevne, datadrevne og brukerinitierte
 • Datasikkerhet og tilgangskontroll

Noe som gir:

 • Færre feil
 • Mindre arbeidsinnsats
 • Raskere beslutningsprosesser
 • Bedre involvering av ansatte
 • Bedre innsikt i prosessene

Og dermed:

 • Økt lønnsomhet

Informasjonssystemer tilpasset:

 • Produksjonsprosesser
 • Labratorieinformasjon
 • Miljørapportering
 • Produksjonsoptimalisering
 • Tilstandsovervåkning
 • Sanntidsdatabase
 • Rapportering for oljeselskap

Kontakt

Einar Alexander Andersen

Einar Alexander Andersen

Daglig leder, Prevas AS

Tel

+47 41 53 73 13

Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2015

Vanlige spørsmål
info@prevas.com

Spørsmål vedrørende personopplysninger
integrity@prevas.se
Privacy Policy

Produktinnlogging