Hem
sv  dk  en

Prevas med ny fangst, nye vedlikeholdssystem

Inngår avtale med Lerøy Aurora AS og Laksefjord AS om implementering av Infor EAM.

Lerøy Aurora AS er et havbruksselskap i det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA (www.leroy.no). Lerøy Aurora AS disponerer i dag 17 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret. Alle de 17 konsesjonene er lokalisert i Troms fylke, henholdsvis i Lyngen, Skjervøy, Kåfjord, Karlsøy og Tromsø kommune. Hovedkontoret er lokalisert i Tromsø. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom det heleide datterselskapet Laksefjord AS og driver eget lakseslakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy med en slaktekapasitet på ca 330000 kg pr dag på 2 skift.

Laksefjord AS står for smoltproduksjon i Lerøys nordnorske lakseoperasjon. Virksomheten er lokalisert til Laksefjorden i Lebesby kommune, har 12 ansatte og produserer omkring 7 millioner smolt i året. Produksjonen planlegges utvidet til 11 millioner i løpet av 2014, utbygging er allerede i gang.

Nå har begge selskapene valgt Infor EAM som sitt nye vedlikeholdssystem og går i gang med implementeringsprosjektet i løpet av August.

”Vi har sett på mange ulike vedlikeholdssystemer opp igjennom tiden”, sier Geir-Sigvart Isaksen, Teknisk leder ved Lerøy Aurora som har jobbet i selskapet siden 2007. ”Infor EAM har den brukervennligheten og funksjonaliteten vi er ute etter, i tillegg til at Prevas kan vise til en rekke referanser innen oppdrettsnæringen. Men det som veide tyngst for oss, var at Prevas var den første leverandøren som også fokuserte på gevinsten i å innføre et vedlikeholdssystem, motivasjonen for å velge et system og hvilken effekt du kan hente ut av god systemstøtte innen vedlikehold”, fortsetter han. ”Dette fokuset gjorde oss trygge på valget av Prevas som samarbeidspartner og vi ser frem til å ta Infor EAM i bruk”.

Infor EAM utvikles av Infor Global Solutions og er et av verdens mest utbredte service- og vedlikeholdssystemer med over 15 000 kunder innen offentlig og privat sektor. Systemet er nylig sluppet i versjon 11, kalt ”den mest betydningsfulle EAM løsningen på et tiår” til svært gode tilbakemeldinger både fra kunder og analyseselskaper. I Norden leveres løsningen av Prevas som nylig har oppnådd status som Gold Partner hos Infor.

”Vi er stolte over å ha blitt valgt av ennå en stor aktør i oppdrettsnæringen”, forteller Einar Alexander Andersen, Salgssjef i Prevas. ”Flere av de større aktørene benytter Infor EAM på grunn av funksjonalitet og skalerbarhet. Nå gleder vi oss til å ta fatt på prosjektene sammen med Lerøy Aurora og Laksefjord og bli med de på ferden videre”.

For mer informasjon og oppfølging

Einar Alexander Andersen, Sales Manager, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Lothar Dröschmeister, Center of Excellence EAM Prevas AB
E-mail: lothar.droschmeister@prevas.se , Mobil: +46 733 119 55

Prevas press release 20 Augusti 2014PDF

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008