Hem
sv  dk  en

Ny avtale for Prevas på vedlikeholdssystem

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS og Nedre Romerike Vannverk IKS valgte Infor EAM som felles FDV system.

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) IKS er et interkommunalt selskap som renser og transporterer avløpsvannet for  Lørenskog, Skedsmo og Rælingen. Selskapet har også hovedansvar for hovedtransport-systemet frem til renseanlegget. NRA renset i fjor 18 millioner m3  avløpsvann og produserte 20 000 tonn med slam. Nedre Romerike Vannverk (NRV) IKS på sin side produserer og leverer 16 millioner m3 drikkevann  til leveringspunkter i kommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann engros, herunder også reservekilder. Selskapene har felles administrasjon og daglig leder.

Nå har de sammen inngått en avtale med Prevas om anskaffelse og implementering av vedlikeholdssystemet Infor EAM og satser på å gå live med løsningen før sommeren 2014.

”Vi gikk ut med en forespørsel etter et felles FDV system høsten 2013 for å øke driftssikkerhet og gjennomføringsevne, samt for å få bedre sporbarhet i hva som blir utført av planlagte og akutte arbeider”, forteller Eirik Rismyhr, Driftssjef  i NRA. ”Ønsket vårt var å få på plass et system som på en enkel måte ville hjelpe oss med å organisere og styre oppgavene som skal gjøres i hverdagen, samtidig som det må være enkelt å vedlikeholde, videreutvikle og bruke”, fortsetter han. ”Derfor brukte vi tid både på å snakke med ulike referanser, samt til å teste de aktuelle løsningene nærmere og etter gode tilbakemeldinger falt valget på Infor EAM og Prevas”.

Infor EAM er et av verdens mest utbredte vedlikeholdssystem / FDV system og benyttes i en rekke bransjer verden over. Systemet er basert på ledende webteknologi og med grafiske virksomhetsindikatorer (KPI) og personlige innbokser får man rask og enkel oversikt over egne oppgaver og deres status, samtidig som systemet gjennom aktiv bruk og analyser gir kundene bedre beslutningsgrunnlag.

”Vi har en rekke gode referanser på Infor EAM innen vann og avløp og det har nok vært medvirkende til at vi nå får NRV og NRA som kunde”, forteller Einar Alexander Andersen – Salgssjef i Prevas. ”Infor EAM er et svært fleksibelt og brukervennlig system som dekker behovene til mange forskjellige kunder, men det er også viktig å fokusere på samarbeidet og hvordan vi kan bistå kundene våre med å få en enklere hverdag eller oppnå økt lønnsomhet. Dette er nøkkelen til å få gode referanser og vi ser frem til å ta fatt på dette arbeidet sammen med NRV og NRA”.

Bildetekst: rentvannsbassenget til NRV som leverer trygt og godt drikkevann.

For mer informasjon og oppfølging

Einar Alexander Andersen, Sales EAM, Prevas AS
E-post: einar.alexander.andersen@prevas.no, Mobil: +47 41 53 73 13

Tord Svanqvist, Center of Excellence EAM Prevas AB  
E-mail: tord.svanqvist@prevas.se, Mobil: +46 733-75 70 68

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008