Hem
sv  dk  en

Industriell Linux skal ha høy kvalitet

Det stilles stadig strengere krav til kvalitet og testing av Linux-systemer til industriell bruk, og det kreves fokus og kunnskap for å innfri disse.

Linux er blitt vanlig i integrerte industrielle produkter, og mange utvikler applikasjoner i Linux til bruk i en rekke forskjellige produkter. Sammen med økt utviklingstakt, på et stadig mer komplisert operativsystem, oppstår det derfor en forventning om høyere kvalitet og dermed også om et høyere testnivå.

”Prevas har siden 2007 arbeidet målrettet med skreddersydde Linux-systemer til industriell bruk, og har gjennom dette sett og lært kravene som industrien stiller til stabilitet og testing av Linux-systemer” sier Mads Doré Hansen, Product Manager, Prevas A/S. Med bakgrunn i denne erfaringen utvikler Prevas skreddersydde og gjennomtestede Linux-systemer, slik at den høye kvaliteten er sikret og dokumentert.

Prevas Industriell Linux er en basispakke som tar høyde for kravene som går igjen hos nesten alle som bruker Industriell Linux. Et effektivt rotfilsystem med det som kreves for effektiv applikasjonskjøring, mulighet for sikker fjernoppdatering av operativsystemer og applikasjoner samt utviklingskit til både Linux og Windows. I tillegg omfatter løsningen kjerne og bootloader til den aktuelle maskinvaren man ønsker industriell Linux på. Basispakken leveres med en omfattende testrapport som inneholder en oversikt over de kjørte testene, slik at rapporten kan brukes til kvalitetssikring av produktutviklingen.

Med små endringer og tilføyelse av maskinvarespesifikke kjernedrivere til Prevas Industriell Linux, får man et helt skreddersydd industrielt Linux-system. ”Resultatet er dermed et stabilt og gjennomtestet Linux-system som bidrar til å sikre et produkt av høy industriell kvalitet” sier Mads Doré Hansen.

Prevas Industriell Linux leveres med enten OE-lite Linux (http://www.oe-lite.org) eller Yocto Project (https://www.yoctoproject.org) som integreringsverktøy, slik at man kan utføre langsiktig vedlikehold og videreutvikling med lavest mulig kostnader.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte

Søren W. Mathiasen, Vice President Sales & Marketing, Prevas A/S
E-post: soren.mathiasen@prevas.dk, Mobil: +45 2099 7601

Mads Doré Hansen, Product Manager, Prevas A/S
E-post: mads.dorehansen@prevas.dk, Mobil: +45 4019 6566

Produktinnlogging
Prevas

Med spisskompetanse innen
innbygde systemer og
industriell IT bidrar Prevas
med innovative løsninger
som skaper vekst.

info@prevas.no

Kundesupport

Sertifisert

ISO 9001:2008